02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی و با اجرایی شدن سامانه ثبت شرکت ها کلیه مراجعات متقاضیان جهت ثبت شرکت، به صورت  غیر حضوری  و به راحتی انجام می گیرد. از مزایای این سامانه، تسریع در انجام امور و صرفه جویی در زمان و هزینه ی کاربران  و سهولت کار برای متقاضیان است.

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه،احتیاج به معاملات و کسب داشته است.زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از دوران باستان و ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده ،معاملات به وسیله مبادله انجام می شده است.مثلاَ کشاورز محصول خود را با متاع پارچه باف مبادله می نمود.کم کم بر اثر ترقی و رشد فکری بشر این احتیاج شدت پیدا کرد.بنابراین،تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.