02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قبل از آشنایی با  ثبت شعب و نمایندگی خارجی، با تعريف و تفاوت شعبه خارجي و نمايندگي خارجي آشنا می شویم.

 شعبه يکي از واحدهاي يک شرکت است که مي تواند فروش ها و خدمات خود را در منطقه اي که ممکن است فاصله زيادي با مرکز اصلي شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختيارات و ميزان استقلال يک شعبه با موافقت شرکت مادر تعيين مي شود و مسئوليت حقوقي شعبه در عهده شرکت اصلي (مادر) خواهد بود. و اما در نمايندگي شخص حقيقي يا حقوقي مستقل مقيم ايران (لزوماً لازم نيست شعبه ايران باشد) بر اساس قرار داد نمايندگي انجام بخشي از موضوع و وظايف شرکت خارجي را بر عهده مي گيرد بنابراين شخصيتي مستقل دارد و مسئوليت حقوقي نماينده بر عهده خودش مي باشد.

مدارک مورد نياز جهت ثبت شعبه شرکت خارجی:

 گواهي ثبت شرکت خارجي

اساسنامه شرکت

آخرين تغييرات شرکت (در صورتي که تغييراتي در شرکت اصلي ايجادشده باشد)

آخرين گزارش مالي تأييد شده شرکت

تنظيم وکالتنامه اي که طي ان به مدير شعبه وکالت داده شده باشد که مي تواند شعبه اي در ايران به ثبت برساند و حدود اختيارات مدير شعبه نيز در وکالتنامه به تفصيل درج شده باشد.

تذکر: کليه مدارک فوق مي بايست به تأييد سفارت ايران در کشور شرکت مذکور رسيده باشد.

مدارک مورد نياز جهت ثبت نمايندگي شرکت خارجی:

 گواهي ثبت شرکت خارجي

اساسنامه شرکت

آخرين تغييرات شرکت (در صورتي که تغيراتي در شرکت اصلي ايجاد شده باشد)

آخرين گزارش مالي تأييد شده شرکت

ارائه قرارداد نمايندگي با شرکت خارجي

کپي شناسنامه و کارت ملي (درصورتي که نماينده شخص حقيقي باشد) و کپي مدارک ثبتي شامل روزنامه رسمي، اساسنامه، آخرين تغييرات (در صورتي که شخصي حقوقي باشد).

مشاوره با کارشناسان ما: 88880006-021