02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ثبت تغییرات شرکت از موارد الزامی اشخاص حقوقی است. یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

امروزه، ثبت کلیه تغییرات شرکت ها، از طریق پایگاه  اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir انجام می گیرد. برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کلیه اصول و قواعد قانونی و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر می نماید که این آگهی در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی می شود.

بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود

تغییرات یک شرکت یا مؤسسه بعد از ثبت می تواند شامل موارد زیر باشد:

_ تغییر محل اصلی شرکت.
_ افزایش یا کاهش سرمایه.
_ افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیأت مدیره.
_ ایجاد یا انحلال شرکت یا شعب.
_  تغییر یا الحاق موضوع شرکت.
_ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان شرکت.
_ تغییر اساسنامه و قوانین شرکت.
_ نقل و انتقال شرکت.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت:

  • کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
  • اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
  • لیست شرکا با میزان سهامشان.
  • کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
  • کپی اساسنامه شرکت.
  • حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

_ تصویب تغییرات به وسیله هیأت مدیره شرکت.
_ تدوین و تنظیم صورتجلسه تغییرات.
_ تشکل مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده) متناسب با نوع تغییرات.
_ امضای صورتجلسه به وسیله شرکا یا سهامداران.
_ ارایه صورتجلسه به اداره کل ثبت شرکتها.
_ درج آگهی صورتجلسه توسط اداره ثبت شرکتها
_  پرداخت هزینه های مربوط به اداره ثبت شرکتها.
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی کشور توسط متقاضی.
_ دریافت آگهی قوه قضائیه.
_ دریافت روزنامه رسمی.

نمونه هایی از تغییرات شرکت:

تغییر نام شرکت: 

در صورت تمایل می توان نام شرکت را بعد از ثبت، تغییر داد. اسم انتخابی باید تک سیلابی نباشد و از قبل در اداره کل ثبت شرکتها ثبت نشده باشد. مراحل تغییر نام در شرکتها عبارتند از:

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
_ تنظیم و تدوین صورتجلسه.
_ امضای صورتجلسه توسط کلیه ی اعضا.
_ ارایه مدارک کارشناسی مدیر عامل.
_ ارایه مدارک شرکت (کپی آگهی تأسیس، روزنامه رسمی)
_ ارایه اسامی انتخابی با تعیین اولویت به اداره ثبت.

تغییر محل شرکت:

تغییر محل در شرکت سهامی خاص:

_ آخرین روزنامه رسمی شرکت.

_ دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضای هیأت رییسه یا صورتجلسه هیأت مدیره.
_ اصل آگهی دعوت چنانچه مجمع با اکثریت اعضا تشکیل شود.

تغییر محل در شرکت با مسؤلیت محدود:

_ رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت.
_ ارایه مستندات مانند آگهی دعوت.

نقل و انتقال شرکت:

_ حضور در جلسه و امضای صورتجلسه.
_ عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکتهای با مسؤلیت محدود ( اگر نقل و انتقال سهم بین خودشان صورت گیرد)
_ گواهی نتقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی.
_ پرداخت مالیات 4 درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام.
_ عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی. 

تغییرات موضوع شرکتها:

تغییر موضوع در شرکتهای سهامی:

_ 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضای هیأت رئیسه.

_ اصل آگهی دعوت شرکا در صورت تشکیل مجمع با اکثریت اعضا.
_ آخرین روزنامه رسمی شرکت.

تغییر موضوع در شرکتهای مسؤلیت محدود:

_ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.
_ رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت.
_ ارایه مستندات مانند آگهی دعوت.

انحلال شرکت:

منحل کردن شرکت ممکن است دلایل گوناگونی داشته باشد. معمولترین این دلایل عبارتند از:
_ رأی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام.
_ به انجام رسانیدن موضوع شرکت که علت اصلی تشکیل شرکت بوده و یا غیرممکن بودن موضوع.
_ در صورت ورشکسته شدن و یا صدور حکم دادگاه.

چنانچه شرکتی قصد داشته باشد بطور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلاً تغییر آدرس، تغییر در سهام و... باید برای هر یک به طور جداگانه صورتجلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آنها بطور مجزا پذیرش بگیرد و اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی همراه با صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع شود صورتجلسه نیز رد می شود.

موارد عنوان شده نمونه هایی از تغییرات شرکتها بود که به اختصار توضیح داده شد. برای ثبت تغییرات شرکت و تنظیم صورتجلسه و سایر موارد مربوط به آن، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. ما با ارائه مشاوره رایگان و ارائه خدمات بهینه همیشه همراه شما خواهیم بود.

"کارا ثبت، ارائه دهنده ی برترین ها در امور ثبتی 88880006-021"