02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

حوزه ی صادرات و واردات در مناسبات انسان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که تصدی امور غذا،پوشاک و سایر مایحتاج بشر با این حوزه مرتبط است و شرکت های متولی و دست اندر کار امور اجرایی و عملیاتی بر اساس همین نیازها شکل یافته و توسعه می یابند.از این رو مسائل مربوط به صادرات و واردات با توجه به تاثیری که بر موضوعات مرتبط با انسان دارد در خور توجه و مداقه بسیار است و قاعدتاَ باید تحت نظم معینی درآید.

- ثبت شرکت خدماتی چه شرایطی دارد؟

ثبت شرکت در زنجان
در ذیل،به نحوه ی ثبت این شرکت ها می پردازیم.شایان ذکر است،خوانندگان محترم  در صورت نیاز به هر گونه مشاوره جهت ثبت شرکت صادرات و واردات ،می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید.

 • روند ثبت شرکت صادرات و واردات

ثبت شرکت صادرات و واردات،در  قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود انجام پذیر است.برای ثبت شرکت صادرات و واردات لازم است در اساسنامه و همین طور موضوع فعالیت شرکت عنوان "صادرات و واردات " درج گردد.در ضمن،جهت واردات و صادرات کالا اصولاَ نیاز به کارت بازرگانی می باشد.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت واردات و صادرات عبارت است از:

 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.
 • کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن( در صورت وجود تغییر)
 • تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)
 • تکمیل تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)
 • صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
 • شرکتنامه شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن( 2 نسخه)
 • اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران(2 نسخه)
 • ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره
 • ارائه معرفی نامه نمایندگان،
 • در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند:
 • اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 • تایید هیات مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد.
 • محاسبه هزینه های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد (به این صورت که به شکل اموال منقول و غیر منقول باشد ) و اگر اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد،ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد.

مدارک صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

 • تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق
 • فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) . تکمیل فرم فارسی-لاتین
 • اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد.(2 برگ)
 •  فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل(حداقل سن 18 سال تمام) و  روئت اصل آن (2 سری)
 • داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 • فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکت( 2 برگ)
 • فتوکپی شرکت نامه(در مورد شرکت های بامسئولیت محدود)
 • فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و دو برگ فتوکپی اساسنامه شرکت(2 برگ)
 •  اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت(فرم الف)
 • عکس شش در چهار مدیر عامل چهار قطعه(جدید،تمام رخ،ساده)
 • دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی برای آقایان و روئت اصل آن
 •  فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار(رسمی یا عادی که در صورت عادی بودن اجاره نامه،روئت اصل سند مادر الزامی است) و چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد ارائه اظهارنامه ی کتبی سایر مالکین نیز الزامی است.
 •  تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن توسط کارگاه(برای واحدهای تولیدی)
 • اصل و فتوکپی گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل

همراهی متخصصان فوق حرفه ای مارا در "کارا ثبت" تجربه کنید.
خدمات ما در کارا ثبت:
ثبت انواع شرکت،ثبت تغییرات شرکت، تنظیم انواع صورتجلسات،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،انجام امور مالیاتی شرکت، انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی ،رتبه بندی شرکت، اخذ و تمدید و ارتقا رتبه ی شرکت های مشاور ،اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های EPC،اخذ و تمدید و ارتقاء شرکت های پیمانکاری و..

 • شماره تماس:88880006-021
 • نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4