02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ثبت شرکت صادرات و واردات در مناسبات انسان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تصدی امور غذا، پوشاک و سایر مایحتاج بشر با این حوزه مرتبط است. شرکت های متولی و دست اندر کار امور اجرایی و عملیاتی بر اساس همین نیازها شکل یافته و توسعه می یابند. از این رو مسائل مربوط به صادرات و واردات با توجه به تاثیری که بر موضوعات مرتبط با انسان دارد در خور توجه و مداقه بسیار است و قاعدتاً باید تحت نظم معینی درآید.

در ذیل به نحوه ی ثبت شرکت صادرات و واردات می پردازیم:

روند ثبت شرکت صادرات و واردات:

ثبت شرکت صادرات و واردات در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود انجام پذیر است. برای ثبت شرکت صادرات و واردات لازم است در اساسنامه و همین طور موضوع فعالیت شرکت عنوان "صادرات و واردات" درج گردد. در ضمن، جهت واردات و صادرات کالا اصولاً نیاز به کارت بازرگانی می باشد. 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت واردات و صادرات عبارت است از:

کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره، بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.

 • کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن (در صورت وجود تغییر)
 • تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد (2 نسخه)
 • تکمیل تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)
 • صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع، سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
 • شرکتنامه شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن (2 نسخه)
 • اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران(2 نسخه)
 • ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره
 • ارائه معرفی نامه نمایندگان،
 • در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند:
 • اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 • تایید هیات مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد.
 • محاسبه هزینه های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد (به این صورت که به شکل اموال منقول و غیر منقول باشد ) و اگر اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد، ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد.

مدارک صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

 • تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق
 • فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) . تکمیل فرم فارسی-لاتین
 • اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد.(2 برگ)
 •  فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل(حداقل سن 18 سال تمام) و  روئت اصل آن (2 سری)
 • داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 • فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکت (2 برگ)
 • فتوکپی شرکت نامه (در مورد شرکت های بامسئولیت محدود)
 • فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و دو برگ فتوکپی اساسنامه شرکت (2 برگ)
 • اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت (فرم الف)
 • عکس شش در چهار مدیر عامل چهار قطعه (جدید، تمام رخ، ساده)
 • دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی برای آقایان و روئت اصل آن
 • فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار (رسمی یا عادی که در صورت عادی بودن اجاره نامه، روئت اصل سند مادر الزامی است) و چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد ارائه اظهارنامه ی کتبی سایر مالکین نیز الزامی است.
 •  تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن توسط کارگاه(برای واحدهای تولیدی)
 • اصل و فتوکپی گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل

 

بیشتر بخوانید:

-ثبت شرکت خدماتی چه شرایطی دارد؟

ثبت شرکت در زنجان

همراهی متخصصان فوق حرفه ای مارا در "کارا ثبت" تجربه کنید. 88880006-021
خدمات ما در کارا ثبت:
ثبت انواع شرکت، ثبت تغییرات شرکت، تنظیم انواع صورتجلسات، ثبت علامت تجاری، ثبت اختراع، انجام امور مالیاتی شرکت، انتقال و افزایش سرمایه، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی، رتبه بندی شرکت، اخذ و تمدید و ارتقا رتبه ی شرکت های مشاور، اخذ و تمدید و ارتقا رتبه شرکت های EPC، اخذ و تمدید و ارتقاء شرکت های پیمانکاری و..

 • نشانی: تهران، میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 4