02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تشکیلات و موسسات غیر تجاری، موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مانند امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.


ماده یک آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337، مقرر داشته " مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن نشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت ، از تاریخ ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، بنگاه ، کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

  • مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری عبارت است از :

1. دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.( اوراق تقاضانامه می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد).
2. تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه
3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
4. کارت ملی برابر اصل شده کلیه موسسین و مدیر عامل در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
5. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین ( در صورت پیش بینی بازرس جهت موسسه )
6. اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه ( در صورت نیاز )
7. معرفی نامه نمایندگان ، چنانچه موسسین و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.

  • تذکرات :

1. حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.
2. قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
3. طبق ماده 586 قانون تجارت ، موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
4. در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.
5. در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
6. جهت به ثبت رساندن بایستی در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت های اداره ثبت مرکز اصلی موسسه رجوع شود.

  • تقاضانامه ثبت موسسه

امضاء کننده ذیل ........................................ موسسه .....................................
ثبت موسسه مزبور را با مشخصات ذیل تقاضا می نمایم :
1. نام موسسه ..............................................
2. مقصود از تشکیل ......................................
3. تابعیت ..................................................
4. مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ........................................................
5. مرکز شعب مختلفه .......................................................................
6. اسامی موسسین ...........................................................................
7. تاریخ تشکیل ..............................................................................
8. مدیر یا مدیران موسسه و اشخاصی که از طرف موسسه حق امضاء دارند ...................................................................................................................................................
9. اسامی مدیران شعب .............................................................................................................
10. دارائی موسسه .................................................................................................................
امضاء موسسین
" کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین خدمات ومناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی "
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان مجرب ثبت شرکت کارا تماس حاصل نمایید.

  • شماره تماس:88880006-021
  • نشانی: تهران،میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4