02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

شرکت نسبی شرکتی تجاری است که فقط در حقوق ایران دیده می شود و در حقوق اروپایی اثری از آن نیست.در واقع،قواعد حاکم بر این شرکت تلفیقی است.از قواعد حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنی و عمده خصوصیت آن این است که در آن،مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکه آنهاست.ماده 183 قانون تجارت این خصوصیت شرکت نسبی را به این نحو بیان می کند:"شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته"
مطالعه ی مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که بجز چند نکته مختصر،مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است.در واقع،از تلفیق مواد 185 و 189 قانون تجارت می توان به این نکته پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی دارای نقاط مشترک زیر است:

1-شرکت نسبی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد،چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)
2-در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت  سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود،مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد(ماده 185 ناظر به ماده 119 ق.ت)
3-در شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آن ها مشابه مدیران شرکت تضامنی است(ماده 185 ناظر به مواد 120 و 121 ق.ت)
4-در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود(ماده 185 ناظر به ماده 123 ق.ت)
5-شرکای شرکت نسبی نیز نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند،مگر با رضایت تمام شرکا(ماده 185 ناظر به ماده 123 ق.ت)
6-موارد انحلال شرکت نسبی ،تبدیل شرکت،تغییر شریک(بر اثر خروج،فوت یا محجوریت یکی از شرکا)و ادامه حیات شرکت نسبی(ماده 189 ناظر به مواد 126 الی 136 ق.ت)
اما نقاط اشتراک شرکت نسبی و شرکت تضامنی در موارد مندرج در مواد 185 و 189 خلاصه نمی شود و در واقع:
اولاَ،مانند شرکت تضامنی مادام که شرکت نسبی منحل نشده،مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید.بنابراین،طلبکاران شرکت نمی توانند برای مطالبه ی طلب خود از شخص حقوقی،به شرکا مراجعه کنند.
ثانیاَ،شرکت نسبی،مانند شرکت تضامنی،فقط برای امور تجارتی تشکیل می شود و بنابراین،اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد،تابع قواعد حقوق مدنی است.
ثالثاَ،هر فرد جدیدی وارد شرکت نسبی شود،مسئولیتش نسبت به قروضی که قبل از ورود او برای شرکت ایجاد شده است هم برقرار خواهد شد.ماده 188 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند،به شریک شرکت نسبی عنوان"ضامن"داده است.به نظر می رسد که استعمال لفظ "ضامن"برای شرکای نسبی صحیح نیست،چه در قانون تجارت هر جا که صحبت از شریک ضامن است،منظور شریکی است که به صورت تضامنی مسئول است،یعنی مسئولیتش نامحدود و برای تمام دیون شرکت است،در حالی که شریک نسبی چنین مسئولیتی ندارد.به هر حال،قسمت اخیر ماده 188،مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی گفته شد،مقرر می کند که شرکا نمی توانند خلاف مفاد آن را در قرارداد خود بگنجاند و اگر چنین کنند،توافق به عمل آمده فقط نسبت به خود آن ها موثر است،نه نسبت به اشخاص ثالث.
اسم شرکت:
در مورد شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی به دلیل اهمیت شخصیت شرکا،قانونگذار مقرر کرده است:"در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد،بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده،عبارتی از قبیل"و شرکا"،"و برادران"ضروری است.(ماده 184 ق.ت)
قید عبارت"شرکت نسبی"به اشخاص ثالث امکان می دهد که بدانند شرکای شرکت به نسبت سرمایه ی خود در پرداخت قروض شرکت مسئولند.
بنابراین،کسانی که یک شرکت نسبی را تشکیل می دهند باید در اسم آن حتماَ عبارت"شرکت نسبی" را قید کنند والا طلبکاران شرکت حق دارند شرکا را شریک تضامنی تلقی کنند.
مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
پس از ثبت شرکت اقدام بعدی ،آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است.

ثبت کارا،ارائه دهنده ی بهترین ها در امور ثبتی
رضایت و اعتماد شما اعتبار ماست.