02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام،تشکیل می شود(ماده ی 141 ق.ت).

در زبان فرانسه به این شرکت در اصطلاح (societe on commandite simple)گفته می شود و علت نامگذاری آن به این نحو، این است که این نوع شرکت از قراردادی به نام command سرچشمه می گیرد که در قرون وسطی وجود داشته است. به موجب این قرارداد که در تجارت دریایی مورد استفاده بوده و سپس به تجارت زمینی نیز تسری پیدا کرده است، شخصی که می خواست اموال و دارایی اش را از طریق سرمایه گذاری افزایش دهد، مقداری از کالاها یا پول خود را به دریانورد یا تاجری واگذار می کرد که به فروش برساند یا با آن معامله کند. پس از انجام دادن معامله ای که با این کالاها یا پول انجام می شد، سود حاصل میان طرفین تقسیم می گردید.

لینک های مفید درباره ثبت شرکت:

سامانه ثبت شرکت

نحوه ی ثبت اینترنتی تغییرات شرکت

موضوعات نیازمند به اخذ مجوز در ثبت شرکت
ویژگی این قرارداد در این بود که صاحب کالا یا پول در صورت زیان در معامله فقط تا میزان ارزش مال یا پولی که در میان گذاشته بود،مسئول زیان معامله تلقی می شد. بعدها، این قرارداد به قرارداد شرکت تبدیل گردید و وسیله ای شد برای اشراف و مقامات مذهبی،سیاسی و اداری تا با استفاده از اشخاص ثالث و نه به طور مستقیم،به تجارت بپردازند. چنین قراردادی اجازه می داد که اشخاص از معاملات ربوی رو برگردانند و به جای وام دادن پول خود در مقابل بهره که حرام تلقی می شد، در سود حاصل از معامله ای که با پول واگذاری انجام می شد، به همان مقصود، یعنی افزایش دارایی خود برسند.

قانون تجارت ایران با استفاده از ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی با مسئولیت محدود و تضامنی و تلفیق بعضی از این ویژگی ها،تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است:

الف-شرکت مختلط سهامی
ب-شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی مانند شرکت تضامنی توسط یک یا چند نفر مدیر اداره می شود. تصمیمات جمعی نیز توسط شرکا اتخاذ می شود.

قانون تجارت ایران در مورد نحوه ی تصمیم گیری درباره ی امور شرکت مختلط غیر سهامی نصی ندارد. آنچه مسلم است این است که قرارداد شرکت یا اساسنامه می تواند این مساله را بصراحت پیش بینی کند. برای مثال می توان نحوه ی دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری به صورت مجمع عمومی معین کرد که چه شریکی حق دعوت دارد و تصمیمات با چه نسبتی اتخاذ می شود. در اساسنامه می توان پیش بینی کرد که یک یا دو بار در سال شرکا برای تایید حساب های شرکت حاضر شوند. همچنین می توان پیش بینی کرد که رأی گیری حتماً حضوری باشد یا از طریق دادن نمایندگی برای حضور در جلسه و یا ارسال یادداشت کتبی.

برعکس، بعضی مسائل را نمی توان به تصمیم اکثر شرکا واگذار کرد مانند تغییر تابعیت شرکت که نیاز به اتفاق آرای شرکا دارد. تبدیل شرکت مختلط به شرکت تضامنی نیز موکول به رضایت تمامی شرکاست، چرا که این امر، تعهدات شرکای با مسئولیت محدود را افزایش می دهد و مطابق اصول کلی،جز با رضایت همه ی شرکا ممنوع است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:

1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی، خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.
چند نکته:
-هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید،آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.(مفاد مواد 141 الی 149 ق.ت)
-تشکیل شرکت با تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد.تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است .
-اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
- هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود ،مگر این که تصریح نموده باشد این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
-هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.

کارا ثبت،ارائه دهنده ی بهترین ها در امور ثبتی
رضایت و اعتماد شما اعتبار ماست.