02188880006

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به طور کلی شرکت ها را می توان به سه نوع گروه بندی کرد :
1- شرکت های سرمایه  ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود )
2- شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )

3- شرکت های مختلط  ( شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی )

- ثبت شرکت در قم

ثبت شرکت طراحی گرافیک چگونه است؟
احکام تاسیس شرکت های سرمایه، یعنی شرکت های سهامی خاص و عام از یکسو و شرکت های بامسئولیت محدود از سوی دیگر، بسیار متفاوت هستند. شایان توجه آنکه تفاوت میان تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام چشمگیر تر از تفاوت مقررات تشکیل شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود است.
در این مقاله به نحوه ی تشکیل مجمع عمومی موسس جهت ثبت شرکت سهامی عام می پردازیم.

  • مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار می رود. این مجمع از اجتماع هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود. در واقع عنوان موسس برای مجمع مزبور، بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید.
اختیارات و وظایف مجمع عمومی موسس :
این مجمع وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده 74 به شرح ذیل خلاصه گردیده است :
1. رسیدگی به گزارش موسسین و تصمیم گیری نسبت به آن و احراز اینکه پذیره نویسی باید حداقل 5 روز پیش از تشکیل مجمع در محل تشکیل آن جهت ملاحظه پذیره نویسان آماده باشد.
2. تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح و نهایی ساختن آن .
3. انتخاب اولین گروه مدیران و بازرسان یا بازرس شرکت
4. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در آن منتشر می گردد.
علاوه بر وظایف یاد شده، مجمع عمومی موسس باید به دو موضوع بسیار مهم یعنی رسیدگی به مزایای مطالبه شده از سوی موسسین مطابق بند 7 ماده 9 ناظر به اعلامیه پذیره نویسی و نیز آورده های غیرنقدی موسسین بپردازد ، البته در صورتی که چنین مزیتی مطالبه و یا آورده غیرنقدی موجود باشد.
با قبول کتبی سمت از جانب مدیران و بازرس یا بازرسان و ارسال این قبولی همراه با صورتجلسه مجمع و اساسنامه به مرجع ثبت شرکت ها، آن مرجع ابتدا مفاد اساسنامه و تصمیمات مجمع را با مقررات قانونی تطبیق نموده و در صورت مطابقت ، مبادرت به ثبت شرکت و آگهی مراتب می نماید.

  • دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس

موسسین شرکت پس از پایان مهلت پذیره نویسی و اطمینان از اینکه سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد شده و دست کم سی و پنج درصد آن پرداخت گردیده، ضمن تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان سرمایه، مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود. آگهی دعوت بایستی در روزنامه کثیرالانتشاری صورت گیرد که طبق بند 14 ماده 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت ناظر به اعلامیه پذیره نویسی، تعیین شده است.
قانون گذار دعوت مجمع عمومی موسس را " پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ سی و پنج درصد آن پرداخت شده است " پیش بینی نموده است. حال چنانچه علاوه بر مهلت اولیه برای پذیره نویسی ، مهلت یا مهلت های تمدید شده هم منقضی، ولی تمام سرمایه تعهد نگردیده باشد، آیا باز هم موسسین موظف یا مجاز به دعوت از مجمع عمومی موسس هستند ؟ در این رابطه دو دیدگاه شایسته تفکیک است :
به موجب دیدگاه اول، اگرچه قانون گذار به روشنی پیامد چنین وضعیتی را پیش بینی ننموده ، لکن مستنبط از ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، شرایط لازم برای دعوت از مجمع عمومی موسس فراهم نیست و بنابراین، دعوت از چنین مجمعی و اتخاذ هر گونه تصمیمی منتهی به تاسیس شرکت از سوی مجمع فاقد اعتبار خواهد بود.
بر پایه دیدگاه دوم که از سوی اداره ثبت شرکت ها نیز مورد عمل قرار گیرد، با توجه به صلاحیت مجمع یاد شده مطابق بند 2 ماده 74 به " تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن " و از جمله میزان سرمایه اولیه به عنوان بندی از اساسنامه ، موسسین باید با دعوت از مجمع مزبور، تصمیم گیری راجع به تاسیس یا عدم تاسیس شرکت با میزان سرمایه واریزی را به همان مجمع واگذار نمایند. این دیدگاه اگرچه با نگارش ماده 16 سازگاری ندارد با مصلحت سرمایه گذاران برای ایجاد شرکت و تفسیر بند 2 مذکور مطابقت دارد.
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در مورد رعایت فاصله زمانی میان تاریخ نشر آگهی دعوت و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس صراحتی به چشم نمی خورد. لکن ، با ملاحظه ماده 98 لایحه مزبور که " فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز " مقرر شده است ، و با توجه به اینکه جز در صورت وجود استثناء روشن ، باید قواعد مقرر را عام و قابل اعمال به کلیه مجامع و از جمله مجمع عمومی موسس دانست.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاردان ثبت شرکت کارا بسپارید.
"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"