02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

خشک بار یا خشکه بار که از لحاظ لغوی مقابل تره بار قرار دارد به پسته بادام قیسی خشک فندق، گردوی خشک، کشمش، برگه هلو، زردآلو، و میوه های خشک دیگر مانند آلو، آلوچه، آلبالو، خرما، انجیرخشک و مانند آن اطلاق می شود. در این مقاله، به مهم ترین نکات در رابطه با نحوه ی ثبت شرکت خشکبار می پردازیم.

علاقه مندان به بحث ثبت شرکت می توانند مقالات زیر را نیز بخوانند:

نکات اساسی در ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

• ثبت شرکت خشکبار:

خشکبار محصول ارزشمندی است و ورود به این کسب و کار در زمره کم ریسک ترین تجارت ها طبقه بندی می شود. کلید موفقیت برای داشتن کسب و کاری پر رونق و سودآور، شناختن محصولات مختلف است. در ایران استاندارد تعریف شده ای برای خرید و فروش خشکبار وجود ندارد و همه کارها بر اساس تجربیات قبلی جلو می رود؛ به این معنا که افراد شاغل در این بخش باید برای دوره هایی در کنار یک متخصص با تجربه کار کرده باشند و جنس درجه یک را با نگاه یا لمس و مزه تشخیص دهند. البته در زمانی که هدف، صادرات خشکبار باشد، اطمینان از سلامت محصولات در نظر گرفته می شود، و عدم توجه به این موارد سبب برگشت محصول و خسارت به کسب و کار می شود. برای ثبت شرکت خشکبار، نیازبه اخذ مجوز از نهادهای ذیربط می باشد. شما می توانید پس از دریافت مجوزهای لازم، شرکت خود را در دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به ثبت برسانید. جهت آشنایی بیشتر، ابتدا شرایط ومدارک مورد لزوم و سپس مراحل ثبت این دو نوع شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد؛عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط ثبت شرکت خشکبار سهامی خاص :
_ تعداد اعضاء ۳ نفر به همراه ۲ نفر بازرس
_ میزان سرمایه اولیه حداقل صدهزارتومان
_ پرداخت حداقل ۳۵ درصد سرمایه به صورت نقدی

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت خشکبار سهامی خاص :

_فتوکپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء
_ اقرارنامه امضا شده
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه
_ اخذمجوز درصورت نیاز
_ تنظیم وکالتنامه به نام وکیل، در صورتی که امدر توسط وکیل انجام گیرد.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است، دراسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

• شرایط ثبت شرکت خشکبار با مسئولیت محدود :

_ میزان سرمایه اولیه یک میلیون ریال
_ حداقل وجود ۲ نفر عضو
_ تعهد یا پرداخت کل سرمایه
• مدارک لازم برای ثبت شرکت خشکبار با مسئولیت محدود :
_ تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوءپیشینه
_ اقرارنامه امضا شده
_ دریافت مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع
• روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :
1ـ مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شده،تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید.
2ـ درصورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی درمدارک ابرازی مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس ازتأیید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی می بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
" قبل ازمراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع مؤسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت وحق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود."
3ـ پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهارنامه اقدام می نماید.
4ـ مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت دردفتر وتعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران« که خود یا سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد» با قید ثبت با سند برابر است امضاء اخذ می نماید وسپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ثبت شرکت ها برسد.
5ـ متقاضی پس از گرفتن مدارک به خود نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر دراداره ثبت شرکت ها جهت درج روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را دردفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران « پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود» تسلیم می نماید.
• مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1ـ پس از تکمیل دوبرگ تقاضانامه و دونسخه شرکت نامه و تهیه دوجلد اساسنامه وامضاء ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکاء نسبت به پرداخت هزینه تعیین نام وارائه فیش پرداختی به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها اقدام و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن اوراق اقدام می نماید.
2ـ مدارک را با توجه به مواردی که ذکرشد تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده ورسید دریافت شود و باعنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روزموعد توسط احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به باجه مربوطه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید.
3ـ درصورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام وپیش نویس مربوطه پس ازتأیید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تهیه و در روزمراجعه تحویل متقاضی داده می شود؛ متقاضی بایستی به بانک مستقر در اداره مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که ذیل پیش نویس مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
تذکر1: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی مستقر در واحد حسابداری جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود ومبلغ حق الثبت وحق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.
تذکر2: درصورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.
4ـ درصورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها موضوع فعالیت شرکت را نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام وبرگ استعلام پس از اخذ امضاء ازمسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی ازمدارک تحویل داده شود.
5ـ پس از پرداخت مبلغ حق الثبت، جهت درج اطلاعات فیش درسامانه مکانیزه، به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مراجعه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل اوراق اقدام می نماید.
6ـ مدارک به واحد ثبت تأسیس وتغییرات اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود ومسئول مربوطه پس از ثبت دردفتر و تعیین شماره ثبت شرکت ودرج اظهارنامه اقدام و درذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء « که خود از شرکاء ویا وکیل رسمی شرکت می باشد» با قید جمله " ثبت با سند برابر است" امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضاء رئیس اداره ثبت شرکت ها می رسد. یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و دربایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.
7ـ متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی برده وپس ازثبت آگهی در دفتراندیکاتور،مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر وممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط وبقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
8ـ متقاضی پس ازتحویل گرفتن مدارک مربوطه به خود، نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر دراداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تأسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه رسمی « پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد» تسلیم می نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.