02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قاننون مطرح است تشکیل می شود.

روش و مراحل ثبت شرکت تعاونی

- برای ثبت تغییرات در شرکت تعاونی چه کارهایی لازم است انجام دهیم ؟

همانطور که ملاحظه می گردد هدف از تشکیل شرکت های تعاونی چه به وسیله اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی همان جنبه تعاون و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی اعضاء می باشد و برابر این قانون شرکت های تعاونی به سه رشته تقسیم گردیده است :
1- رشته کشاورزی
2- رشته مصرف
3- رشته کار و پیشه
به وجود آمدن هر تعاونی دو مرحله دارد : تشکیل تعاونی و ثبت تعاونی. به وجود آمدن واقعی تعاونی با توافق اکثریت مقرر تشکیل دهندگان آن، یعنی داوطلبان عضویت، به صورت تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان تحقق می یابد. این مرحله همان مرحله تشکیل تعاونی است. لیکن برای شناسایی قانونی هر تعاونی و برای اینکه بتواند به کسب عنوان شخص حقوقی نایل آید، لازم است تاسیس آن با رعایت مقررات قانونی به ثبت برسد.
در این مقاله ، سعی نموده ایم تا به مهم ترین نکات در ثبت شرکت تعاونی بپردازیم. با ما در ثبت شرکت کاراهمراه باشید.
- مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است.
- وفق ماده 193 قانون تجارت، شرکت های تعاونی به دو صورت ممکن است تشکیل شود :
1- برابر مقررات شرکت سهامی
2- برابر مقررات مخصوص با تراضی شرکاء
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تعاونی 7 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه یک میلیارد ریال می باشد که حداقل باید 51 درصد آن توسط سهامداران در زمان تاسیس پرداخت گردد.
- برای ثبت هر شرکت یا اتحادیه تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای ان " مجوز ثبت " صادر شود.
- شرکت های تعاونی دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسین می باشند.
مجمع عمومی شرکت های تعاونی به سه نوع موسس، عادی و فوق العاده تقسیم می شوند.
تعداد اعضای هیئت مدیره بین 3 تا 7 نفر به عنوان اعضاء اصلی و عده ای معادل یک سوم اعضاء اصلی، به عنوان علی البدل می باشد. در تعاونی های بزرگ به ازای افزایش هر چهارصد نفر عضو، یک نفر به عنوان علی البدل انتخاب می شود. البته حداکثر تعداد اعضای اصلی و علی البدل 15 نفر می باشد.
مدت ماموریت اعضاء هیئت مدیره 2 سال است با این حال انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.
- سهام شرکت تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود. اما اگر، موسسین شرکت تعاونی مایل به تاسیس و اداره شرکت در چارچوب مقررات و اساسنامه مورد توافق شرکاء باشند، باید به این نکته توجه شود که " مقررات خاص مورد رضایت و توافق شرکاء " نمی بایست مخالف قانون تجارت باشد.
- ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در " روزنامه رسمی " به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضا می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با تاصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد.
- هرگونه تغییری که بعداَ در اساسنامه داده می شود باید در روزنامه رسمی برای اعلام تغییر هیئت مدیره و بازرسان و مدیرعامل الزامی نیست.
- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی معاف اند.
- هیئت مدیره تعاونی پس از ثبت باید از وزارت تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد.

  • اساسنامه شرکت تعاونی

در شرکت های تعاونی باید اساسنامه تهیه گردد و هدف های آن باید مشخص شود. « اساسنامه شرکت تعاونی » با توجه به مقررات این قانون ( قانون شرکت های تعاونی ) باید شامل نکات زیر باشد :
1- نام ( باقید کلمه تعاونی )
2- موضوع و حدود عملیات شرکت
3- شرایط عضویت، مقررات مربوط به قبول یا عدم قبولی عضویت، خروج از عضویت ( اخراج، استعفا، فوت یا ترک عضویت) ، حقوق و تعهدات اعضا، مسئولیت اعضاء
4- سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام، مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو
5- مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع و مقررات راجع به دستور جلسات و مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه
6- اعضای هیات مدیره و بازرسان ( تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل و استعفا، فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعیین صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت های آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت
7- سال مالی، مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش های هیات مدیره و بازرسان و طرح ها و برنامه ها، بودجه، مخارج و عملیات شرکت، حسابرسی شرکت
8- طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی (غیر قابل تقسیم ) و سایر ذخایر
9- سود سالانه سهام و مازاد برگشتی
10- طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی
11- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء
12- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی
13- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه
14- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت
15- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن
16- سرمایه گذاری در موسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندی های حرفه ای و شخصی با موافقت وزارت تعاون و (امور روستاها)

  • مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد :
1. اساسنامه مصوب شرکت
2.  دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
3. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
4. صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
5. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
6. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
7.  فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
8.  مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
9. قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
10. رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه

  • مدارک لازم برای اخذ پروانه تاسیس در تعاونی ها:

- فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است ( اصل مدارک نیز باید برای ملاحظه ارائه شود ) ؛
- نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است ؛
- تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان وزارت تعاون نوشته شده است. وزارت تعاون پس از بررسی ، پروانه تاسیس شرکت تعاونی را صادر و ابلاغ می کند. لازم به یادآوری است که شرکت های تعاونی ، اعم از تولیدی و توزیعی ، علاوه بر اخذ مجوز تشکیل و تاسیس از وزارت تعاون ، باید برای انجام فعالیت ، حسب قوانین و مقررات مربوط از دستگاه های ذی ربط نیز مجوز لازم اخذ کنند.

  • انحلال شرکت های تعاونی / تجاری تولید و مصرف

شرکت های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند :
1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ، مشروط بر این که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4- توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط، پس از سه بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون
6- ورشکستگی شرکت
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.