02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تعریف منطقه آزاد

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

- ثبت شرکت در منطقه آزاد جزیره ی کیش

در تعریف سازمان ملل متحد ( یونیدو ) از مناطق آزاد به عنوان " محرکه " در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود.
فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد : " به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری صنعتی می نامند ".
در مناطق آزاد کشور ما نیز عدم حکومت مقررات عمومی صادرات و واردات همچنین مقررات گمرکی از جمله مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق محسوب می شود.
مناطق آزاد تجاری در ایران
بعد از تصویب قانون " چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران " توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372 کلیه امور این مناطق خصوصاَ در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال، بیمه ، تردد و غیره، تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.
در قانون مزبور سه منطقه کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود لیکن از سال 1382 به بعد مناطق متعددی از جمله آبادان ، خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی نیز به عنوان مناطق آزاد تعیین گردیدند.

 مرجع ثبت شرکت ها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

طبق ماده 2 قانون ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1374، سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تاسیس می کند و طبق ماده 3 قانون مزبور وظایف واحد ثبتی مزبور به شرح ذیل می باشد :
1- ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی ؛
2- ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی ؛
3- ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی ؛
4- ثبت دفاتر تجاری بازرگانان ؛

اطلاعات درباره ثبت شرکت در مناطق آزاد
5- پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه ؛
6- ثبت بانک ها و موسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ؛
7- ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد.
طبق ماده 5 قانون فوق الذکر، انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه ( منطقه آزاد تجاری – صنعتی ) به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

 اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت یا موسسه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

به موجب ماده 7 قانون فوق، ثبت شرکت و موسسه در منطقه آزاد با ارائه مدارک و اسناد ذیل به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد :
1- اظهارنامه ثبت ؛
2- اساسنامه شرکت ؛
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین ؛
4- صورت جلسه اولین جلسه هیئت مدیره ؛
5- گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی ؛
6- مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.

 شرکت های خارجی که مجاز به فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران هستند

طبق تبصره 1 ماده 4 قانون فوق، هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاریآن کشور – به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور- شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
طبق تعریفی که در ماده 1 قانون مزبور آمده است منظور از شعبه شرکت یا موسسه، شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس یا موسسه فرعی آن محسوب می شود و مقصود از نماینده شرکت یا موسسه، شخص حقوقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه، تعهدات شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود.

 مدارک لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی های شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

علاوه بر مدارکی که در فوق ذکر شد برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رعایت شده باشد ضرورت دارد همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران، اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبتی در کشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده 8 این تصویب نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات ذیل باشد و کلیه اسناد و مدارک ارائه شده توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود :
1- نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن ؛
2- نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت آن ؛
3- مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج ایران ؛
4- تابعیت شرکت یا موسسه ؛
5- میزان سرمایه شرکت یا موسسه ؛
6- آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه ؛
7- مرجع ثبت شماره محل شهر و کشور و تاریخ ثبت کردن شرکت یا موسسه در خارج ایران ؛
8- فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه ؛
9- سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام در صورت تاسیس؛
10- اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها ؛
11- قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره 1 ماده 7 این تصویب نامه ؛
12- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا موسسه .
 لزوم انتشار آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ها و موسسات مناطق آزاد در روزنامه رسمی و روزنامه محلی
طبق ماده 12 قانون مزبور، واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.
همچنین طبق ماده 10 قانون مزبور، اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی ، با ما تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند.