02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

امروزه، بهترین شیوه برای انجام فعالیت های تجاری و غیرتجاری منظم، گسترده و مستمر، ثبت شرکت می باشد. این کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که از نظر قانون، ایجاد هر گونه فعالیت اقتصادی، مالی و حقوقی، مستلزم ثبت کردن شرکت است. از این رو مسائل مربوط به حوزه ثبت شرکت از موضوعات مبتلا به بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که در خور توجه و مداقه زیاد است.

در گذشته برای انجام این کار، ارباب رجوع با مراجعه مستقیم به اداره ثبت شرکت، از طریق تکمیل فرم های مربوطه، اسامی مورد نظر را پیشنهاد می داد و سپس با ارائه مدارک به صورت دستی، اقدامات لازم جهت ثبت شرکت صورت می گرفت.

اما در جدیدترین شیوه ثبت شرکت، در راستای سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر به کارگیری فناوری های نوین و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به متقاضیان و همگام با تحولات صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الکترونیکی شدن فرایند ثبت، اخیراً با هدف حذف مراجعات حضوری، فرایند ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها از شیوه سنتی تغییر یافته و مراحل ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها وفق دستورالعمل صادره از طرف سازمان ثبت ، به صورت الکترونیکی انجام می شود که با توجه به این شیوه ، متقاضی ثبت شرکت یا موسسه می تواند با ورود به سامانه ثبت شرکت ها نسبت به انجام آن اقدام نماید.

در شیوه جدید، متقاضی می تواند بدون مراجعه به واحد ثبت شرکت ها، از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات، درخواست ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها و موسسات را از طریق درگاه اینترنتی انجام داده، سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام نماید.

پس از پذیرش هر تقاضا توسط سامانه، یک کد پیگیری اختصاص داده خواهد شد و در تمامی مراحل، نتایج اقدامات از طریق پیام کوتاه با ذکر کد پیگیری به اطلاع متقاضی می رسد. تمامی آگهی ها و ابلاغیه های رفع نقص یا عدم امکان ثبت که اطلاع متقاضی از آن ضروری است در سامانه بارگذاری و از طریق کد پیگیری اختصاص داده شده به متقاضی قابل رویت خواهد بود.

شیوه جدید ثبت شرکت های تجاریلازم به ذکر است، ازین طریق امکان دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و آخرین وضعیت صورت جلسه ابرازی، مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آنی نیز به راحتی امکان پذیر شده است.

متقاضیان باید پس از ثبت تقاضای خود در سامانه اداره مربوطه و دریافت کد پیگیری، نسبت به ارسال اصل مدارک و مستندات لازم - از طریق باجه های منتخب پستی و به وسیله پاکت های مخصوص- به مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا اقدام نمایند و پس از ارسال مدارک، مجدداَ به سامانه مراجعه و بارکد پستی را وارد نمایند.

جدیدترین شیوه ثبت شرکتنظر به تغییرات ایجاد شده در شیوه ثبت شرکت، در این مقاله ضمن تشریح کامل خصوصیات انواع شرکت های تجاری، به توضیح بیشتر راجع به شیوه جدید ثبت آن ها می پردازیم. پر واضح است، عدم آشنایی با این موارد می تواند در بهترین حالت موجبات تضییع وقت و سردرگردانی متقاضیان را فراهم آورد.

انواع شرکت و تفاوت قالب های ثبتی

  • شرکت های تجاری، خود دارای اقسامی هستند. در طراحی این اقسام مختلف و تنظیم مقررات متفاوت آن ها، مولفه های گوناگونی مانند تعداد شرکا، میزان سرمایه آن ها، میزان مسئولیت شرکای آن ها ، نحوه تشکیل و انحلال شرکت، نحوه اداره شرکت، نحوه خروج عضو از شرکت، میزان امنیت اقتصادی شرکا و... نقش داشته است. این ویژگی ها را در ادامه مشاهده خواهیم کرد. اقسام شرکت های تجاری طبق ماده 20 قانون تجارت از قرار ذیل است:
    سهامی
  • با مسئولیت محدود
  • تضامنی
  • نسبی
  • مختلط غیرسهامی
  • مختلط سهامی
  • تعاونی (تعاونی تولید و مصرف)

ذیلاَ به شرح ویژگی های هر یک از شرکت های تجاری می پردازیم.

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام، شرکتی که قسمتی از سرمایه اولیه آن توسط موسسین تامین می شود و قسمت دیگری باید به عرضه عمومی گذاشته شود تا توسط اشخاصی که مایل باشند، تامین شود ؛ به عبارت دیگر :
- موسسین، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تامین می کنند و سایر اشخاص که آن ها را پذیره نویس می نامیم ، قسمتی از سهام شرکت را قبل از تاسیس، خریداری ( پذیره نویسی ) می کنند.
- تامین بخشی از سرمایه شرکت سهامی عام از سوی عموم را پذیره نویسی گویند. پذیره نویسی یک عمل تجاری نیست.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت سهامی عام 

1- مسئولیت سهامداران در این شرکت مانند مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود است ؛ یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند ؛ نه بیشتر.
2- برخلاف دیگر شرکت ها ، برای تاسیس آن حداقل سرمایه تعیین شده است و آن پنج میلیون ریال است.
3- شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است ؛ از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکا مناسب است. شرکای شرکت سهامی عام ، گاه تا هزاران شخص می رسد.
4- در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، اکثریت آرا ملاک است. منظور از اکثریت نیز اکثریت سرمایه است ؛ یعنی عده ای از شرکا که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند ؛ حتی اگر این شرکا از لحاظ عددی در اکثریت نباشند ، بنابراین شیوه اخذ تصمیم در این شرکت ساده و سریع است.
5- نقل و انتقال سهام در آن بسیار آسان است و با هیچ مانعی روبرو نیست و نمی توان آن را منوط به موافقت شخص یا نهادی کرد.
6- در اسم شرکت سهامی عام ، باید عبارت "شرکت سهامی عام" بلافاصله قبل یا بلافاصله بعد از نام اصلی شرکت ، در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت ، به طور روشن و خوانا قید شود.
تعداد سهامداران:
تعداد شرکا در شرکت سهامی عام نمی تواند از پنج نفر کمتر باشد.

سرمایه شرکت سهامی عام:
1- حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سهامی عام ، 5 میلیون ریال است. حداکثر خاصی برای سرمایه تعیین نشده است و سرمایه با سقف خاصی روبرو نیست.

2- در شرکت سهامی عام، تامین سرمایه غیرنقدی ( غیرپولی ) فقط مختص موسسین است و پذیره نویسان نمی توانند آورده غیرنقدی (غیرپولی) داشته باشند. آورده پذیره نویسان لزوماَ باید نقدی ( پولی ) باشد، گرچه لازم نیست که ایشان تمام این آورده را به صورت نقد ( فوری و یکجا ) تادیه کنند و ممکن است نسبت به بخشی از آن تنها تعهد به پرداخت کنند.

3- برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و حداقل 35 درصد بخشی را که خود تعهد کرده اند، به صورت نقد (فوری) در یک حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس بسپارند و اگر قسمتی از سرمایه آن ها ، غیرنقدی ( غیرپولی ) باشد ، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که حساب افتتاح شده است، بسپارند.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که تمام سرمایه اولیه آن توسط موسسین تامین می شود.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت سهامی خاص

1- مسئولیت سهام داران بابت دیون شرکت؛ مانند شرکت سهامی عام یعنی فقط به میزان سهامشان می باشد.

2- برخلاف دیگر شرکت ها، برای تاسیس آن حداقل سرمایه تعیین شده است و آن یک میلیون ریال است.

3- شیوه اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکا ، مناسب است.

4- نقل و انتقال سهام در آن ، نسبت به شرکت هایی مانند تضامنی و نسبی آسان تر است.

5- در اسم شرکت سهامی خاص، می بایست، "شرکت سهامی خاص" بلافاصله قبل یا بلافاصله بعد از نام اصلی شرکت، در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

سرمایه در شرکت سهامی خاص:
1- همان طور که اشاره شد، حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص ، 1 میلیون ریال است.

2- حداکثر خاصی برای سرمایه تعیین نشده است و سرمایه با سقف خاصی روبرو نیست.

3- سرمایه غیرنقدی مانند ورقه اختراع ، ملک ، ابزار آلات و دستگاه های صنعتی و... است.

4- در شرکت سهامی خاص اگر سرمایه نقدی باشد باید حداقل 35% آن در ابتدای امر تادیه شود و اگر بخشی از آن غیرنقدی (غیرپولی) باشد باید تمام قسمت غیرنقدی در همان ابتدای تاسیس تادیه شود.

5- در شرکت های سهامی خاص، برخلاف شرکت های سهامی عام ، ممکن است تمام آورده سهام داران غیرنقد باشد.

6- استفاده از وجوهی که در حساب شرکت در شرف تاسیس است تا قبل از ثبت کردن شرکت در مرجع ثبت شرکت ها ممکن نیست.
تعداد سهامداران:
در شرکت سهامی خاص، به استناد ماده 3 ل. ا. ق. ت باید تعداد شرکا حداقل سه نفر باشند.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده است، ولی سرمایه شرکا برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهام تقسیم نمی شود.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت با مسئولیت محدود

1- در این شرکت، هر شریک فقط به میزان سهم الشرکه اش در قبال کلیه دیون شرکت مسئول است ؛ بنابراین برای سرمایه گذاران قالب مطمئنی است ؛ اما برای معامله کنندگان با شرکت، مطمئن نیست.

2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.

3- شیوه های اداره آن از شرکت های تضامنی و نسبی، کامل تر است.

4- در تصمیم گیری برای اداره این شرکت، رای اکثریت ملاک است ؛ اما نحوه حصول این اکثریت ، به آسانی حصول اکثریت در شرکت های سهامی نیست ، زیرا در برخی از موارد، اکثریت لازم در شرکت با مسئولیت محدود ، هم اکثریت عددی است و هم اکثریت سرمایه ای است.

5- نقل و انتقال سهم الشرکه در آن نسبت به شرکت هایی مانند تضامنی و نسبی آسان تر است.

6- در اسم شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود. مهم این است که بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت، این عبارت درج شده باشد. همچنین، اسم شرکت نباید متضمن نام شخصی از شرکا باشد، وگرنه شخص مذکور در برابر اشخاص ثالث حکم شریک در شرکت تضامنی را پیدا می کند و مسئول پرداخت کلیه دیون شرکت می شود.

زمان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود زمانی است که:

1- تمام سهم الشرکه های نقدی تادیه شود؛ بنابراین در این شرکت ، برخلاف شرکت سهامی تعهد به پرداخت وجود ندارد و باید تمام سرمایه از همان ابتدا پرداخت شود.

2- تمام سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم شده باشد و آن نیز از همان ابتدا تسلیم شود، مانند شرکت های سهامی که در آن ها نیز تسلیم آورده های غیرنقد باید از همان ابتدا انجام شود.

3- در این شرکت نیز مانند شرکت سهامی تشکیل منوط به ثبت نیست و قبل از ثبت، شرکت تشکیل می شود.

تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود:

حداقل 2 شخص، چه حقیقی یا حقوقی باشد.

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود:
سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود ، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی در آمده باشد. ویژگی های سهم الشرکه:

1- سهم الشرکه را نمی توان به صورت اوراق تجاری قابل انتقال مانند سهام بانام یا بی نام و غیره درآورد.

2- انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر موکول به رضایت تعدادی از شرکاء می باشد که ضمن داشتن اکثریت عددی، لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنان باشد.

3- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام با نام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید ، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد. 

شرکت تضامنی

شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است و سرمایه شرکا نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت تضامنی:

1- در این شرکت هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت، مسئول است؛ بنابراین، برای شرکا قالب مطمئنی نیست؛ اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.

2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.

3- شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است ؛ از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکا مناسب نیست.

4- در موارد قابل توجهی، تصمیم گیری برای اداره این شرکت، با اتفاق آرای شرکا صورت می پذیرد ؛ از این رو این قالب برای تعداد اندکی از شرکای هم سلیقه مناسب است.

5- نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکا امکان پذیر است.

6- در اسم شرکت باید عبارت "شرکت تضامنی" قید شود. همچنین اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد. اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، باید از عباراتی مانند "و شرکا" یا "و برادران" استفاده شود. 

روش جدید اقدام به ثبت شرکتها

تعداد شرکا در شرکت تضامنی :
حداقل 2 شخص، چه حقیقی یا حقوقی می باشد.
زمان تشکیل شرکت تضامنی :
دقیقاَ مانند شرکت با مسئولیت محدود است ؛ یعنی زمانی است که :
1- تمام سرمایه نقدی تادیه شود ؛ بنابراین در این شرکت، برخلاف شرکت سهامی ، تعهد به پرداخت وجود ندارد و باید تمام سرمایه از همان ابتدا پرداخت شود.
2- تمام سهم الشرکه غیرنقدی باید در بدو تاسیس شرکت، تقویم شده باشد و آن نیز از همان ابتدا تسلیم شود.
3- در تقویم آورده های غیرنقد باید به این نکته توجه داشت که در شرکت تضامنی نیز مانند شرکت با مسئولیت محدود و برخلاف شرکت های سهامی، تقویم آورده های غیرنقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و نیاز به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.
4- تقویم آورده های غیرنقد به اتفاق آرای شرکا صورت می گیرد.
5- در این شرکت نیز مانند شرکت سهامی تشکیل منوط به ثبت نیست و قبل از ثبت ، شرکت تشکیل می شود.

شرکت نسبی

شرکت نسبی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر با مسئولیت نسبی و برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در این شرکت ها اگر دارایی و اموال شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت قروض می باشند.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت نسبی :

1- در این شرکت، هر شریک به نسبت سهم الشرکه اش در قبال کلیه دیون شرکت مسئول است ؛ بنابراین برای سرمایه گذاران ، قالب مطمئنی نیست ؛ بلکه برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن است.
2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.

شیوه جدید ثبت شرکت نسبی

3- مانند شرکت تضامنی ، شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است. 

4- مانند شرکت تضامنی ، در موارد قابل توجهی ، تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، با اتفاق آرای شرکا انجام می شود ، از این رو ، این قالب برای تعداد اندکی از شرکای هم سلیقه مناسب است.
5- مانند شرکت تضامنی، نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکا امکان پذیر است.
6- در اسم شرکت باید عبارت " شرکت نسبی " قید شود. اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد. اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده از عباراتی مانند "و شرکا" یا "و برادران" استفاده شود.
تعداد شرکا در شرکت نسبی :
مانند شرکت تضامنی، حداقل 2 شخص حقیقی یا حقوقی است.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است بین یک یا چند شریک ضامن از یک سو و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود از سوی دیگر، به منظور امور تجاری که در آن ، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است ؛ ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود ، فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده اند. در این شرکت:
1- سرمایه شرکا برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهام تقسیم نمی شود.
2- این شرکت به صورت توامان ، برای عده ای از شرکا ، برخی از اوصاف و مزایای شرکت تضامنی را دارد و از سوی دیگر برای عده ای دیگر، برخی از اوصاف و مزایای شرکت با مسئولیت محدود را دارد.

3- در اسم شرکت باید عبارت " شرکت مختلط " قید شود. اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یک یا چند نفر از شرکای ضامن باشد . توجه داشته باشید که اگر اسم شرکت ، متضمن نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود باشد، شریک مزبور در برابر طلبکاران شرکت ، حکم شریک ضامن را دارد ؛ یعنی طلبکاران می توانند در صورت انحلال شرکت و کافی نبودن دارایی شرکت ، بابت تمام طلب خود به او مراجعه کنند. 

تعداد شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی :
در این شرکت باید حداقل 1 شریک ضامن و 1 شریک با مسئولیت محدود وجود داشته باشد؛ بنابراین ، این شرکت نیاز به حداقل 2 شریک دارد.

شرکت مختلط سهامی

شرکتی است بین یک یا چند شریک ضامن از یک سو و عده ای شریک سهامی از سوی دیگر، به منظور امور تجاری که در آن ، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است ؛ ولی مسئولیت شرکای سهامی، فقط به میزان سهام ایشان در شرکت است. در این خصوص باید توجه داشت که :
1- در این شرکت سرمایه شرکای سهامی، به صورت سهام در می آید ؛ اما سرمایه شرکای تضامنی به صورت سهام در نمی آید.

شیوه جدید ثبت شرکت مختلط

2- این شرکت به صورت هم زمان و توامان از یک سو و برای عده ای از شرکا، برخی از اوصاف و مزایای شرکت تضامنی و از سوی دیگر و برای عده ای دیگر از شرکا، برخی از اوصاف و مزایای شرکت سهامی را داراست. 

3- در اسم این شرکت نیز مانند شرکت های مختلط غیرسهامی باید عبارت "شرکت مختلط" قید شود. همچنین اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکای ضامن باشد.
تعداد شرکا در شرکت مختلط سهامی :
حداقل تعداد شرکا در این شرکت 3 شریک است. زیرا :
1- ماده 162 ق. ت بیان می کند : " شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود ". بنابراین ماده ، این شرکت نیاز به حداقل 1 شریک ضامن و عده ای شریک سهامی دارد که حداقل تعداد شرکای سهامی باید 2 نفر باشد تا عبارت " عده ای " صدق کند.
2- علاوه بر این ، طبق ماده 165 ق. ت در هر یک از شرکت های مختلط سهامی باید هیات نظاری مرکب از 3 نفر از شرکا تشکیل شود که اعضای هیات نظار باید از شرکای شرکت باشند ، بنابراین شرکت مختلط سهامی برای تشکیل حداقل نیاز به 3 شریک دارد.

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.
اعضای شرکت تعاونی :
1- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشنغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد.
2- در هر صورت تعداد اعضای شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 عضو باشد.

شیوه جدید ثبت شرکت تعاونی

3- اعضاء می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند. 

4- اگر عضو، شخص حقوقی است، باید در زمره اشخاص حقوقی غیردولتی باشد، بنابراین، دولت، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند.
5- اگر در تعاونی های چند منظوره، عضویت برای همه آزاد باشد ، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است ؛ اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل باشند.

سرمایه در شرکت های تعاونی :
1- میزان سهام یک عضو به هیچ وجه نمی تواند از یک هفتم کل سرمایه شرکت تعاونی تجاوز کند.
2- سرمایه شرکت تعاونی نامحدود است و حداقل و حداکثر خاصی در قانون برای آن تعیین نشده است.
3- در شرکت های تعاونی باید لزوماَ تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد. بر عکس سایر شرکت ها که کل سرمایه توسط شرکا تامین می شود، در شرکت های تعاونی ممکن است بخشی از سرمایه را شرکا تامین نکنند ، اما این الزام وجود دارد که حداقل 51% سرمایه به وسیله خود شرکا تامین شود.
4- سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است ؛ مگر مجمع عمومی تصویب کند که برخی از اعضاء سهم بیشتری تادیه کنند. در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می کند.

زمان تشکیل شرکت تعاونی
زمان تشکیل شرکت تعاونی، زمانی است که حداقل یک سوم آن تادیه و در صورتی که به صورت غیرنقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشد.
زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت تعاونی : در این خصوص باید توجه داشت که :
1- زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، واجد شخصیت حقوقی می شود.
2- ثبت کردن شرکت تعاونی منوط به ارائه مجوز وزارت تعاون است.
نحوه درخواست ثبت شرکت و مراحل آن:
قبل از تاسیس و شروع به ثبت شرکت ، موسسین و سهامداران شرکت می بایست در رابطه با موارد ذیل تصمیم گیری نمایند :
1- تعیین چند شریک کاری متناسب با توجه به قالب تعیین شده
2- انتخاب قالب ثبتی شرکت
3- انتخاب موضوع فعالیت :
توضیح آنکه : موضوع فعالیت شرکت، بیان کننده هدف تشکیل شرکت است و در اصل حدود فعالیت شرکت را تعیین می نماید . موضوع فعالیت شرکت معمولاَ با توجه به نظر شرکا، تعیین می شود. شایان ذکر است، برای انجام برخی فعالیت ها ، کسب مجوز لازم از مراجع ذی ربط و ذی صلاح قبل از به ثبت رسانیدن آن الزامی می باشد.

شیوه جدید ثبت شرکتها4- تعیین سرمایه شرکت :
در اصطلاح حقوقی، سرمایه شرکت مبلغی است که از محل آورده شرکا تامین و در اساسنامه قید و به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می شود و بنابراین هر گونه تغییر بعدی نیز در مقدار آن ، تابع تشریفات خاص قانونی خواهد بود.
همان طور که در بالا گفته شد ، ممکن است آورده هر شریک ، به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. در صورت اخیر ، باید ارزش آن تقویم شود.
5- انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
دارا بودن نام برای همه اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) ، یک الزام قانونی است. نکات حائز اهمیت در انتخاب نام شرکت عبارت است از :
- نام انتخابی، دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
- ریشه فارسی داشته باشد. واژگان انتخابی می بایست در لغت نامه دهخدا و یا در فرهنگ معین وجود داشته باشد.
- نام شرکت نباید قبلاَ به ثبت رسیده باشد.
- در انتخاب نام شرکت حتما باید از اسم خاص استفاده شود .
- اسم شرکت باید سه سیلاب باشد.
- اگر نام شما نیاز به مجوز از سازمان هایی دارد حتما قبل از تعیین نام باید مجوز های لازم را اخذ نمایید.
- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
- نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود:
میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، دکوراسیون، انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، باور، ایتال، بیو، کنترل، متریک، مترلژی ، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، آزاده، تکنو، فامیلی، فیلتر
6- تعیین تابعیت و اقامتگاه قانونی
7- تنظیم و گردآوری مدارک و اسناد لازم برای ثبت شرکت
8- تشکیل مجمع عمومی موسسین و تایید اسناد و مدارک آماده شده ، تعیین اعضا هیئت مدیره، انتخاب نفرات دارای امضا مجاز، انتخاب بازرسین احتمالی و ...
9- تشکیل جلسه هیئت مدیره و انتخاب سمت ها و شروح وظایف
پس از لحاظ نکات فوق، با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir (قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت) اطلاعات خواسته شده در سامانه را به صورت گام به گام ، به شرح ذیل تکمیل نمایید.

- اطلاعات متقاضی :
شامل نام متقاضی، نام خانوادگی متقاضی، تابعیت متقاضی، سمت متقاضی، شماره ملی متقاضی، شماره همراه متقاضی
- درج 5 نام به ترتیب اولویت :
در این قسمت می بایست 5 نام را به شرحی که در فوق گفته شد، وارد نمایید.
- موضوع فعالیت شرکت :
بعد از انتخاب نام شرکت، اطلاعات مربوط به موضوع فعالیت شرکت باید درج گردد.
- آدرس دفتر مرکزی شرکت :
شامل کد پستی و شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیک، نشانی تارنما
- سرمایه اولیه شرکت :
در این مرحله نوع سرمایه شخص حقوقی باید از فهرست انتخاب شود.
- اشخاص شرکت :
در این صفحه ، مشخصات تمامی شرکا را وارد کنید.
- سهام یا سرمایه هرشخص :
در این مرحله میزان سرمایه یا سهام هرشخص می بایست قید گردد.
- سمت اشخاص :
در این گام می بایست سمت اعضای شرکت ( سمت مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره) تعیین گردد. همین طور اشخاص شرکت می توانند با توجه به جلسه موسسین شرکت سمت های دیگری را انتخاب نمایند. با پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و ... مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلیک بر روی گزینه ثبت سمت شخص وارد صفحه بعد خواهید شد.
- ارتباط بین اشخاص :
در صورت وجود نماینده و یا وکیل در شرکت نام وکیل در این قسمت ذکر گردد.
- شعب شرکت :
در صورت وجود شعبه اطلاعات مربوط به شعبه شامل کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه ذکر شود.
- روزنامه و سال مالی :
در شرکتهای سهامی خاص می بایست یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ذکر شده در این قسمت جهت آگهی های شرکت انتخاب شود و در شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات نیازی به انتخاب روزنامه نیست، هم چنین روز و ماه سال مالی هرشرکت در این قسمت مشخص می گردد که معمولا یکم فروردین هرسال می باشد.
- متن صورتجلسه:
در این قسمت، صورتجلسه موسسین هر شرکت ذکر می شود .
- تقاضانامه یا اظهارنامه :
در شرکتهای سهامی خاص و موسسات غیرتجاری اظهارنامه ودر شرکتهای مسئولیت محدود تقاضانامه می باشد.
- اساسنامه شرکت :
در این صفحه، متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود.
- شرکتنامه :
شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.
- تایید مدارک :
در این قسمت، مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت تاسیس مورد درخواست قید گردیده که پس از تایید می توان گزینه ی پذیرش نهایی را انتخاب نمود.
شایان ذکر است در این شیوه جدید ، فقط از طریق کد پیگیری که در هنگام ثبت شدن شرکت به شما داده می شود می توانید کلیه ی مراحل ثبت شرکت خود را از طریق سامانه پیگیری و رصد کنید.

پس از طی مراحل فوق، کارشناس مربوطه اطلاعات شما را مورد ارزیابی قرار دهد. اگر دارای نقص باشد برای شما در سامانه ابلاغ رفع تقص ارسال می گردد و در صورت عدم نقص در اطلاعات وارد شده، اداره مربوطه از شما می خواهد که مدارک را برایشان ارسال کنید که در این حالت ، متقاضیان لازم است، برخلاف روش های حضوری پیشین، نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست و در پاکت های مخصوص به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش ارسال نموده و از مراجعه حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنند.

پس از بررسی و تایید کارشناسی، تقاضاهای واصله در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ، به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف) مرجع فوق الذکر پیش نویس سند ثبت تاسیس یا تغییرات شخص حقوقی را در سامانه، تولید و مفاد آن را به نحو الکترونیک به اطلاع متقاضی می رساند.
ب) متقاضی پس از ملاحظه مفاد پیش نویس سند، به منظور پرداخت حقوق دولتی و امضای نسخه چاپی آن به مرجع یاد شده مراجعه می نماید.
ج) مرجع مذکور با احراز هویت ذی سمت و اطمینان از وصول حقوق دولتی، دو نسخه از سند نهایی را چاپ و به امضای ذی سمت رسانده و در دفتر الکترونیک مربوط در سامانه ثبت می نماید. ضمناَ نسخه امضا شده سند نهایی پس از اسکن در پرونده الکترونیک ثبت شخص حقوقی مربوط ذخیره و یک نسخه از سند چاپ شده نیز به متقاضی تحویل می شود.
پس از طی مراتب فوق، اداره ثبت مراتب ثبت شرکت یا موسسه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، جهت اطلاع عموم آگهی می نماید.
دارندگان آگهی برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می بایست پس از انجام مراحل قانونی و ثبت آگهی خود در ادارات ثبت، تمامی مراحل را از طریق پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس http://www.rrk.ir انجام دهند. متقاضیان مکلف می باشند، جهت پیگیری مراحل انتشار آگهی و پرداخت هزینه های مربوط از طریق درگاه اختصاصی شرکت روزنامه رسمی با استفاده از کد پیگیری اختصاص یافته ، اقدام نمایند.

ضمانت اجرای تخلف از ثبت اصل شرکت و تخلف از آگهی کردن خلاصه شرکت نامه :
1- ضمانت اجرای این تخلف، بطلان شرکت است؛ اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت، قابلیت استناد ندارد؛ یعنی شرکت و شرکای داخل شرکت نمی توانند در برابر سایرین به این بطلان استناد کنند؛ گرچه اشخاص خارج از شرکت می توانند در برابر شرکت و شرکای داخل شرکت، به این بطلان استناد کنند. ( م 198 ق. ت )
2- دادستان می تواند تقاضای انحلال چنین شرکتی را از دادگاه به عمل آورد. ( ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها )
لازم به یادآوری است پس از ثبت شرکت می بایست نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایید :
الف) انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
ب) اخذ کد اقتصادی
ج) پلمپ دفاتر تجارتی
امضا و پلمپ کردن دفاتر تجاری در تهران توسط نماینده ای که اداره کل ثبت معین می نماید ، در دایره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات به عمل می آید. در ولایات ، امضا و پلمپ دفاتر تجاری به عهده نماینده ای است که اداره ثبت معین می کند و در صورتی که اداره ثبت تاسیس نشده باشد ، انجام این وظیفه در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس بگیرید. 88880006-021
همکاران ما در ثبت شرکت کارا ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.