02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آیا شما نیز از جمله کسانی هستید که مایل به شروع فعالیت اقتصادی از طریق ثبت و تاسیس شرکت در قزوین می باشند ؟ تا چه حد با شرایط و قوانین ثبت شرکت و مزایای آن آشنایی دارید ؟
چنانچه می خواهید در خصوص تاسیس شرکت در قزوین بیشتر بدانید از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. ما شما را با اطلاعات مورد نیاز آشنا می نماییم.

چه نوع شرکتی را می خواهید راه اندازی کنید ؟

یک تصمیم مهم که باید قبل از اقدام به تاسیس شرکت بگیرید این است که ساختار و نوع شرکت شما چگونه باشد. در ایران 7 نوع شرکت برای کسب و کار وجود دارد که در زیر به برخی از مهم ترین آن ها می پردازیم. 

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود بین 2 یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض تعهدات شرکت است. به همین دلیل شرکا مستقیماَ مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی مسئولیت آن ها محدود است به سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند. اما آورده آن ها به سهام تقسیم نشده و سهم الشرکه نامیده می شود. عبارت " شرکت با مسئولیت محدود " باید در نام شرکت قید گردد تا کسانی که با شرکت معامله می کنند متوجه این موضوع باشند که در این شرکت شرکا مسئولیتی ندارند.

 

ثبت شرکت در قزوین

 

نام هیچ یک از شرکا نباید در نام شرکت قید شود و شرکت باید دارای نام مستقلی از شرکا باشد و اگر نام یک یا چند نفر از شرکا قید شود، شرکا مزبور با شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
زمان تشکیل شرکت :
کلیه سرمایه شرکت باید در موقع تشکیل شرکت پرداخت گردد و مدیران شرکت موظفند نوشته ای که حاکی از پرداخت کلیه سرمایه شرکت باشد و در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد با تایید تسلیم کلیه سهم الشرکه غیرنقدی و تعیین بهای آن ها، به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نمایند . عدم رعایت این مقررات موجب بطلان شرکت است ولی شرکا نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. شرکایی که این بطلان مستند به آن هاست و هم چنین هیات نظار و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکا دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود.
با وجود آن که شرکت با مسئولیت محدود جزو شرکت های سرمایه شمرده می شود ولی شخصیت شرکا نیز اهمیت دارد و به این جهت شرکا نمی توانند آزادانه سهم الشرکه خود را به اشخاص دیگر واگذار کنند، بلکه باید رضایت سایر شرکا را نسبت به ورود اشخاص دیگر به شرکت تحصیل کنند. به همین دلیل است که قانون تعیین سهم الشرکه را به صورت اوراق تجاری را منع کرده تا اشخاص نتوانند آن ها را مورد خرید و فروش قرار دهند. برای انتقال سهم الشرکه باید رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی را نیز دارا هستند، به دست آورند. نکته دیگری که درباره انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود حائز اهمیت است، انتقال آن به موجب سند رسمی است. بنابراین انتقال سهم الشرکه به موجب سند عادی اعتبار ندارد.
در صورتی که تعداد شرکا شرکت با مسئولیت محدود از 12 نفر تجاوز کند، شرکا باید هیات نظارت و حداقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی تشکیل دهند. تعداد هیات نظار نباید کمتر از 3 نفر باشد و این هیات به وسیله مجمع عمومی شرکا انتخاب می شود.
مجمع عمومی مزبور همان مجمع عمومی عادی سالیانه است که در شرکت های سهامی نیز برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تشکیل می شود.
اما قانون تجارت ایران مقررات مخصوصی راجع به طرز دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت های با مسئولیت محدود پیش بینی ننموده و اساسنامه شرکت می تواند هر طور که صلاح بداند مقررات مربوط به مجامع عمومی را تعیین نماید. در صورتی که اساسنامه شرکت در این موضوع ساکت باشد، طرز دعوت و تشکیل مجامع عمومی معمولاَ مطابق مقرراتی که درباره شرکت های سهامی است ، به عمل می آید.
شرکت با مسئولیت محدود ممکن است دارای یک یا چند مدیر باشد : 1- مدیران مزبور ممکن است از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب شوند. 2- مدت ماموریت آنان نیز ممکن است محدود یا به طور نامحدود باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود اصول زیر رعایت می گردد :
1- تصریح نوع شرکت در نام شرکت 2- محدودیت مسئولیت شرکا 3- آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه 4- عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا 5- لزوم رعایت تشریفات بیشتری در صورتی که تعداد شرکا از 12 نفر تجاوز کنند.
شرکت سهامی :
شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از 3 نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود، حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
شرکت سهامی به 2 نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص . 

نوع اول – شرکت هایی که موسسان آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند " شرکت سهامی عام " نامیده می شوند.
نوع دوم – شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ به وسیله موسسان تامین می گردد " شرکت سهامی خاص " نامیده می شوند.
با توجه به ماده 1 لایحه اصلاح قانون تجارت خصوصیات شرکت سهامی عام را به شرح زیر می توان نام برد :
1- شرکت شامل سهام مساوی است : به این معنا که سرمایه شرکت هر چه باشد باید به قسمت های مساوی تقسیم گردد که هر قسمت آن را یک سهم می نامند.
2- مسئولیت هر شریک به میزان سهام او می باشد. منظور این است که در شرکت سهامی هر کس به میزان سهامی که خریده است مسئولیت دارد و مازاد بر آن تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت. مثال : اگر شرکت بیشتر از سرمایه متضرر شود و بدهکار گردد طلبکاران شرکت حق ندارند از شرکا چیزی مطالبه کنند. تا آن جایی که میزان سرمایه جوابگوی دیون باشد عمل می شود اما بیشتر از سرمایه در قبال طلبکاران مسئولیتی ندارند.
3- شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود. هر چند که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد و از بین شرکت های هفت گانه فقط شرکت سهامی است که می تواند عملیات خود را امور غیرتجاری قرار دهد.
بنابراین کلیه عملیات و فعالیت های شرکت سهامی تجاری به شمار می رود، اگرچه مربوط به امور غیرتجاری باشد.
4- سرمایه شرکت سهامی : در میزان حداکثر مقدار سرمایه شرکت با توجه به قانون تجارت محدودیتی وجود ندارد اما حداقل سرمایه از مبلغ 5 میلیون ریال نباید کمتر باشد.
5- حداقل تعداد شرکا : حداقل تعداد شرکا نباید کمتر از سه نفر باشد. یعنی برای تشکیل هر شرکت سهامی حداقل سه نفر شریک لازم است و با دو نفر نمی توان شرکتی تاسیس نمود.
6- عبارت شرکت سهامی : در شرکت سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن در کلیه اوراق و نوشتجات و آگهی ها به طور صریح و روشن قید گردد .
در مورد خصوصیات شرکت سهامی خاص نیز موارد زیر را می توان نام برد :
1- سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
2- عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
3- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا به وسیله بانک ها عرضه کنند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند، مگر این که از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.
شرکت تضامنی :
شرکت تضامنی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهند بود. در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکا در تشکیل شرکت دخالت دارد و تادیه دیون و تعهدات شرکت به عهده آن هاست و لذا در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکا ذکر شود و هر گاه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل شرکا و یا برادران قید گردد.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که :
1- شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی شرکت تادیه شده باشد.
3- سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم ( ارزیابی ) و تسلیم شده باشد که در این مورد رضایت کلیه شرکا شرط است ( یعنی باید همه شرکا رضایت داشته باشند ).
در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء . در این شرکت منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر این که به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در شرکت تضامنی شرکا مسئولیت ها و تعهداتی را به عهده دارند از جمله :
الف) مسئولیت شرکا بر اساس تضامن است. یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشند.
ب) هیچ یک از شرکاء نمی توانند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخصی ثالثی ) به تجارتی از انواع تجارت شرکت مبادرت نمایند.
ج) هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایرین، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود.
د) در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. در صورتی که سایر شرکا تصمیم به بقاء شرکت داشته باشند، قائم مقام شریکی که فوت نموده است باید ظرف مدت یک ماه پس از فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقاء شرکت به طور کتبی اعلام نماید.
هر گاه قائم مقام متوفی در مدت مزبور نظریه و رضایت خود را به سایر شرکا اعلام ننماید، در سود و زیان سهیم و شریک خواهد بود .در صورتی که عدم رضایت خود را در مهلت مقرر ( یک ماه ) اعلام نمود، در منافعی که در این مدت حاصل شده سهیم است و نسبت به ضرر آن سهیم و شریک نخواهد بود. در صورتی که در مدت 1 ماهه سکوت نمود و هیچ گونه پاسخی مثبت یا منفی نداد، سکوت تا انقضای مهلت مذکور در حکم اعلام رضایت است و نتیجتاَ در سود و زیان شریک خواهد بود.
شرکت تعاونی تولید و مصرف :
شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از صاحبان حرفه تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اجناس به کار می برند.
شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که هدف شرکا فروش اجناس لازم برای زندگی است ، اعم از این که اجناس مزبور را خودشان ایجاد کرده یا خریده باشند. در این نوع شرکت نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آن ها تقسیم می شود.
شرکت تعاونی، مانند شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن مجزا و مستقل از اعضاء می باشد. هم چنین باید به ثبت برسد و دارای اساسنامه باشد. سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. اما نوع و مبلغ سهم را اساسنامه معین می کند.
از لحاظ سرمایه، شرکت های تعاونی را می توان به 2 دسته تقسیم کرد :
الف) شرکت هایی که تمام سرمایه آن به وسیله اعضاء تامین می شود.
ب) شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ( حداقل 51% ) به وسیله اعضا تامین گردیده و بقیه به وسیله نهادهای دولتی و عمومی در اختیار شرکت گذاشته می شود.
حداقل تعداد اعضای شرکت های تعاونی 7 نفر می باشد.

 

 

ثبت شرکت کارا
شرکت تعاونی دارای مجامع عمومی مرکب از مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

برای ثبت نمودن شرکت درقزوین از کجا باید شروع کرد ؟

پس از تصمیم گیری راجع به نکاتی مانند موضوع فعالیت شرکت ، نوع و قالب شرکت ، شرکا و سهامداران و میزان سرمایه شرکت لازم است مدارک مورد نیاز را فراهم نمایید. مدارک اولیه ثبت عبارت است از :
شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند و مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
سپس به سایت اداره کل ثبت شرکت ها رفته و در سامانه نامبرده ، ثبت نام و فرم های آن را تکمیل نمایید.
در گام بعد باید 5 نام شرکت را در فرم نام و شخص حقوقی، به ترتیب اولویت وارد نمایید . دلیل انتخاب 5 نام این است که شاید اسم اول شما بنا به دلایلی نظیر تکراری بودن قابلیت ثبت نداشته باشد و انتخاب 5 نام می تواند کار شما را آسان تر کند.
بعد از اسم شرکت باید مدت و موضوع فعالیت ، نشانی و سرمایه شرکت را وارد نموده و سمت و نام شرکا و سهام هر یک از آن ها را مشخص کنید. همچنین چنانچه شرکت شعبه ای دارد باید مشخصات آن را هم مشخص نمایید.
در انتها پس از تایید اطلاعات باید اساسنامه و شرکتنامه را در سامانه بارگذاری کنید. اساسنامه و شرکتنامه فرم های پیش فرضی دارند که باید آن ها را پر کنید و سپس تصویر برابر اصل شده آن ها را در سایت بارگذاری نمایید.
پس از انجام این مراحل ، در صورت پذیرش اینترنتی از شما خواسته می شود تا مدارک مورد نیاز را از طریق اداره پست برای مرجع ثبت ارسال نمایید.
بعد از تایید مدارک شماره ثبتی به شما داده می شود و می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید.

پس از ثبت شرکت آیا کار دیگری نیز باید انجام داد ؟

پس از ثبت نمودن شرکت و موسسه، شرکت ها می بایست ظرف یک هفته دفاتر تجاری خود را پلمپ نمایند و بلافاصله نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند وگرنه مشمول جرائم قانونی خواهند شد و همچنین باید ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت 2 در هزار سرمایه شرکت به حوزه مالیاتی خود اقدام نمایند . در غیر این صورت دو برابر جریمه خواهند شد. 

شرکت های تشکیل شده پس از به ثبت رسیدن می توانند به صورت قانونی فعالیت خود را آغاز نمایند و از مزایا و امتیازاتی که قانون برایشان در نظر گرفته بهره مند شوند. از جمله این مزایا می توان موارد ذیل را عنوان کرد :
1- تقسیم مسئولیت بین چند نفر که به عنوان شریک فعالیت می کنند.
2- اطمینان و اعتماد بیشتر ارگان ها ، نهادها و دولت به اشخاص حقوقی
3- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات سایر شرکت ها و ارگان ها
4- امکان اخذ نمایندگی رسمی از سایر نهادهای داخلی و حتی خارجی
5- امکان استفاده و بهره برداری بسیار بیشتر از امتیازات ، اعتبارات و تسهیلات سایر سازمان ها
6- اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت ها با توجه به پشتوانه بهتر آن ها
از اینکه ما را انتخاب نموده اید بسیار متشکریم.
متقاضیان محترم ثبت شرکت، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مشاوران مجرب کارا ثبت تماس حاصل فرمایند و یا به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- تعرفه خدمات ثبت شرکت
- موضوعات نیازمند به اخذ مجوز در ثبت شرکت