02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ثبت کردن شرکت در استان خراسان شمالی ، مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت و ثبت علامت تجاری در استان خراسان شمالی در این مقاله به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد. لازم به ذکر است موسسه حقوقی کارا ، با توجه به سوابق طولانی خود در امر ثبت شرکت و ثبت برند می تواند در خصوص ثبت و تاسیس شرکت در خراسان شمالی شما را راهنمایی کند .

انواع شرکت های قابل ثبت 

قانون تجارت ایران هشت نوع شرکت تجاری را پیش بینی کرده است که عبارتند از : شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت نسبی ، شرکت تضامنی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت نسبی
در ثبت کردن شرکت اولین سوالی که به ذهنمان می رسد این است که کدام یک از انواع شرکت های تجاری را ثبت کنیم ؟
پیش از انتخاب هر یک از شرکت های تجاری، باید به این پرسش اساسی جواب داد که چگونه فعالیتی می خواهیم انجام دهیم و هدف ما از تاسیس شرکت چیست ؟ به عنوان مثال اگر یک شرکت عمرانی هستیم و محل درآمدمان ، اخذ پروژه های عمرانی از طرق شرکت در مناقصات است ، قطعاَ شرکت سهامی خاص بهتر است چون اساساَ شرکت سهامی خاص، در عالم تجارت از اعتبار تجاری بیشتری برخوردار است و پیش شرط شرکت در بسیاری از مناقصات ، سهامی خاص بودن قالب شرکت است . علاوه بر این ، اخذ وام از بانک ها جهت تامین مالی فعالیت نیز در بسیاری موارد و به علت همین اعتبار بیشتر شرکت های سهامی خاص، مستلزم سهامی خاص بودن است.
همچنین مساله دیگری که در تعیین انتخاب نوع شرکت مطرح می شود این است که با چه کسانی می خواهیم کار کنیم ؟ در مجموع ممکن است با 4 گروه از افراد کار کنیم. خانواده ، دوستان ، نزدیکان مورد اعتماد ، آشنایان و یا اشخاص ناآشنا . با توجه به نوع خاص مقررات شرکت ها ، یک قاعده پایه وجود دارد و آن این است که هرچه میزان اعتماد بین افراد تشکیل دهنده شرکت بیشتر باشد، شرکت با مسئولیت محدود گزینه بهتری خواهد بود. فلذا چنانچه می خواهید اقدام به تاسیس و ثبت شرکتی دوستانه و خانوادگی نمایید، از بهترین گزینه ها ، شرکت با مسئولیت محدود می باشد.
لازم به توضیح است ، طبق آمارهای رسمی اداره ثبت شرکت ها، از میان هفت نوع قالب شرکتی رسمی ، اکثریت شرکت هایی که در این اداره ثبت شده اند دو نوع شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود می باشند. نظر به این موضوع، در ادامه به معرفی کامل این شرکت ها می پردازیم.
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ، یک شرکت موضوعاَ تجاری است ، با این توضیح که فقط می تواند برای امور تجاری تشکیل شود. تشکیل این نوع شرکت ، برخلاف شرکت سهامی ، نیاز به تشریفات پیچیده ای ندارد . شرکت ، دارای اسم مخصوصی است که باید متضمن عبارت بامسئولیت باشد والا در مقابل اشخاص ثالث، " شرکت تضامنی " محسوب خواهد شد و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود.
شرایط شکلی تشکیل شرکت :
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موکول به حدوث دو امر است :
1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، باید " قرارداد کتبی " میان شرکاء باشد و کلیه شرکاء باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضاء کنند. این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود والا طبق مواد " 47 " و " 48 " قانون ثبت ، بلااثر خواهد بود.
در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی، هر کدام به چه میزان تقویم شده است. البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است، عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیرنقدی است . بنابراین ، هر گاه در شرکتنامه ، میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر، قرارداد شرکت ، باطل نیست.
علی الاصول در " شرکتنامه " باید نکاتی چند قید شود ، از جمله : سهم هر یک از شرکاء در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت. معذلک ، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود. اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده، در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در " شرکت تضامنی " را خواهد داشت.
شرایط ماهوی تشکیل شرکت :
قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عمدتاَ به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند. این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد. شرایط راجع به شرکاء و شرایط راجع به سرمایه شرکت .

الف) شرایط راجع به شرکاء

در قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل " دو " شریک داشته باشد. البته در حقوق ایران لازم نیست که دو شریک ، شخص حقیقی باشند بلکه دو شخص حقوقی نیز می توانند یک شرکت با مسئولیت محدود تشکیل دهند.
قانون تجارت ، سقفی برای تعداد شرکاء معین نکرده است . بنابراین ، شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد. این قاعده از این نظر مفید است که به سبب فوت شرکاء و ورود ورثه آنان به شرکت ، شرکت منحل نخواهد شد.
اهلیت خاصی برای شریک شدن در این نوع شرکت وجود ندارد. بنابراین ، اشخاص محجور نیز می توانند با واسطه نماینده قانونی خود در این نوع شرکت ها سهیم شوند.

ب) شرایط راجع به سرمایه

سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد . نتیجه اینکه شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول ، هیچگاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ؛ برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی، صدق می کند ، سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکاء تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد. معذلک ، نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال، اعم از بانام یا بی نام درآید ؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است. سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیرنقدی.
1- آورده نقدی
ماده " 96 " قانون تجارت ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است. برخلاف آنچه در شرکت های سهامی معتبر است ، قانونگذار ، حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
پرداخت نقدی ممکن است به هر صورتی باشد ؛ مشروط بر اینکه ، واقعی باشد. به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد. در عمل ، تشکیل دهندگان شرکت با مسئولیت محدود ، وجوه دریافتی از شرکاء را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیرد و اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکاء، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل نشود، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آن ها مسترد شود.
2- آورده غیرنقدی
در مورد آورده های غیرنقدی، نکات چندی را باید در نظر گرفت ؛ هر چند لازم است میان آورده هایی که " مال " هستند و آورده هایی که به شکل " صنعت " هستند تفکیک قائل شویم ؛ زیرا این " دو " نوع آورده ، مسائل مشابهی مطرح نمی کنند.
اول : آورده های غیرنقدی که صورت " مال " دارند. این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه ، ارزش آن ها مشخص شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است. البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هرگونه تصرفی در مال انجام دهد. بنابراین ، به نظر می رسد ، تسلیم آورده ای که مال است، در شرایط زیر باطل است و موجب تشکیل شرکت نمی شود :
- وفتی که مال در مالکیت آورنده نیست و حق دیگری نیز به آن ندارد ؛
- وقتی که مال، متعلق به آورنده نیست ، بلکه برای مثال ، او نسبت به آن ها، حق انتفاع دارد. البته آورده شریک می تواند حق انتفاع باشد ؛ اما اگر شریک ، متعهد به آوردن خود مال باشد و بعد معلوم شود که نسبت به آن، جز حق انتفاع ، حق دیگری ندارد ، تسلیم مال موجب شرکت نمی شود ؛
- وقتی مال مقید است ، مثل موردی که مالی در وثیقه دینی است و میزان دین ، از ارزش مال بیشتر یا معادل آن است.
دوم : آورده هایی که به صورت " صنعت " است. آوردن صنعت به یک شرکت با مسئولیت محدود امر پیچیده ای است ؛ زیرا با آنکه مسئولیت شرکاء در این شرکت ، محدود به آورده آن هاست و به عبارت دیگر ، طلبکاران شرکت نمی توانند حتی به اموال شخصی شرکاء ، دسترسی داشته باشند ، شریکی که تنها آورده اش، صنعت اوست ، تضمینی برای پرداخت طلب طلبکاران نیست و اصولاَ صنعت شریک ، قابل توقیف محسوب نمی شود.
شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند به هر امر تجاری اشتغال داشته باشد، بلکه مطابق ماده " 31 " قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350، تصدی به عملیات بیمه توسط شرکت های با مسئولیت محدود ممنوع است.
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام حدود به مبلغ اسمی آن ها خواهد بود. سرمایه شرکت سهامی خاص به وسیله خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را از طریق پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد. در خصوص شرکت سهامی خاص مواردی در قانون تجارت به شرح ذیل قابل ذکر است :
الف) حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص " 000/000/1" ریال می باشد. بر طبق ماده " 82 " لایحه ، در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست ، لیکن جلب نظر کارشناس برای آورده های غیرنقدی ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقدی را به مبلغ بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
ب) حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص، " 3 " نفر می باشد.
ج) پس از تهیه مدارک لازم ( اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیات مدیره ، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ، مجوز در خصوص موضوع ، در صورت نیاز ) می باید نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرم ها و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.
د) در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس، وفق دستور ماده " 101 " لایحه ، هیات رئیسه ای مشتمل بر " یک " رئیس و " دو " ناظر و " یک " منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی می تواند خارج از سهامداران باشد ) می شود. رئیس، رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به 1- تصویب نامه 2- انتخاب هیات مدیره 3- انتخاب بازرسان 4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضاء شود.
ه) شرکت سهامی خاص به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند ، اداره خواهد شد. اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت ، شخص حقوقی ، " یک " نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید.
و) محجورین و ورشکستگان ، مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
ز) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد، باید ظرف مدت " یک " ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی خواهد شد.
ح) مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لیکن این مدت از " دو " سال بیشتر نمی تواند باشد. هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره بیشتر باشد.
ط) زئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات ، موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است، دعوت نماید و هر گاه رئیس هیات مدیره موقتاَ نتوانست وظایف خود را انجام دهد، نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید.
ی) برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضایی اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.
ک) هیات مدیره باید " یک " نفر شخص حقیقی را به " مدیریت عامل " شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد، مگر با تصویب " سه چهارم " آرای حاضر در مجمع عمومی و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید. پس از انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره فوق الذکر، این موضوع به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد و در عین حال شخصی نمی تواند مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
ل) اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نمی تواند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا حساب شرکت می شود، طرف معامله قرار بگیرد و در صورت اجازه هیات مدیره، بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.
مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول بوده و دادگاه، حدود مسئولیت را برای جبران خسارات تعیین می نماید.
م) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره ، مبلغی به طور مقطوع بابت " حق حضور " آن ها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان " پاداش " به اعضای هیات مدیره اعطا گردد.
در ادامه ، به توضیح مختصری راجع به سایر شرکت های تجاری می پردازیم.
شرکت تعاونی
شرکتی است که تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه به وسیله اعضا تامین می شود و تعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد. اقسام شرکت تعاونی :
1- تعاونی تولید : تعاونی که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری و نظایر این ها فعالیت می نماید.
2- تعاونی توزیع : عبارتند از تعاونی هایی که نیاز به مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها تامین می نماید.
شرکت تضامنی
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . مقصود از مسئولیت تضامنی شرکا این است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت، کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. بنابراین در شرکت تضامنی، کلیه شرکا مسئول تعهدات شرکت می باشند و این نوع شرکت ، معمولاَ بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر آشنایی کامل داشته یا از یک خانواده و معمولاَ بین پدران و پسران و یا برادران و یا بین دوستان نزدیک تشکیل می شود.
شرکت نسبی
شرکت نسبی، شرکتی تجاری است که فقط در حقوق ایران دیده می شود و در حقوق اروپایی اثری از آن نیست. در واقع قواعد حاکم بر این شرکت ، تلفیقی است از قواعد حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنی . این شرکت تحت عنوان و اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. عمده خصوصیت این شرکت ، مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکه آن هاست.
این شرکت زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی ، شرکتی است که از 2 یا چند شریک ضامن و شریک دارای سهم تشکیل می شود. شرکای ضامن کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهم الشرکه می باشد و مسئول کلیه قروضی هستند که شرکت ممکن است علاوه بر دارایی خود پیدا کند و در صورتی که شرکا ضامن متعدد باشند ، روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات و ضوابط مربوط به شرکت های تضامنی خواهد بود.
شرکاء سهامی ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام است و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه آن هاست که در شرکت به کار انداخته اند و مازاد بر سرمایه خود مسئولیت و تعهدی ندارند. در اسم شرکت باید عبارت " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.
مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که از دو نوع شریک تشکیل می شود : شریک با مسئولیت تضامنی که به شریک ضامن تعبیر می شود، و شریک با مسئولیت محدود. البته تعداد شرکا حداقل باید دو نفر باشند : یک شریک ضامن و یک شریک با مسئولیت محدود؛ ولی تعداد هر نوع از این دو شریک می تواند بیش از یک نفر نیز باشد؛ و شرکا می توانند شخص حقیقی باشند یا حقوقی. شرکای ضامن، مسئولیت تضامنی پرداخت کلیه دیون شرکت به اشخاص ثالث را به عهده دارند.
بعد از انتخاب نوع شرکت و راه اندازی آن ، ثبت نمودن شرکت به عهده اولین مدیران است. نحوه ثبت نیز به این شکل است که می بایست با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمود. به این نکته توجه داشته باشید که برای انجام برخی فعالیت ها ، اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح الزامی است.
مدارک اولیه ثبت شامل موارد ذیل است :
الف- کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران و اعضا و هیات مدیره ( برابر اصل شده )
ب- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضا و هیئت مدیره و بازرسین
ج- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
د- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
ه- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان

ثبت علامت تجاری و برند در استان خراسان شمالی

پس از راه اندازی شرکت ، می توان نسبت به ثبت نمودن علامت تجاری اقدام نمود. علامت تجاری دارای ارزش مالی بوده و سرمایه مهمی به شمار می آید و در بسیاری از موارد ، وجود و حیات یک شرکت بسته به علامت تجاری اش می باشد.
تحصیل حق انحصاری استفاده از علامت تجاری با شخصی است که علامت را ثبت کرده باشد و حق تقدم در تحصیل این حق با شخصی است که زودتر شروع به استفاده از آن علامت را کرده باشد.
حق انحصاری در استفاده دارای آثار زیادی بوده و موجب اعطاء حقوق دیگری به دارنده علامت تجاری می شود. اشخاصی که علامت تجاری خود را به ثبت نرسانیده باشند ، تنها تحت شرایطی مورد حمایت واقع می شوند و حق انحصاری ندارند.
لذا نمی توانند در مقابل دیگران به آن استناد کنند و مانع استفاده آن ها از همان علامت شوند. در واقع مزایای مندرج در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران ، منحصراَ ناظر به علایم تجاری ثبت شده می باشد.
علامت تجاری به طور ارادی و نیز قهری قابل انتقال به غیر می باشد به علاوه دارنده علامت می تواند مجوز بهره برداری از آن را به شخص دیگری اعطاء نماید . قراردادهای مجوز بهره برداری از علامت تجاری، یکی از رایج ترین نحوه داد و ستد علامت است. اما باید اضافه نمود قرارداد مجوز بهره برداری به صورت جداگانه به ندرت یافت می شود و مجوز بهره برداری از علامت تجاری معمولاَ جزیی از قراردادهای موسوم به انتقال تکنولوژی است و هر هر قرارداد انتقال تکنولوژی معمولاَ، مجوز بهره برداری از علامت تجاری نیز یافت می گردد. قطعاَ انعقاد قرارداد در این زمینه مستلزم داشتن اطلاعات کافی در زمینه مالکیت فکری از جمله علایم تجاری است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری به قرار ذیل است 

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت

2- مدارک هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه.
7- استفاده ازحق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور ازمزایای حق تقدم "حداکثر تا6 ماه" استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.
مقالات مرتبط :
- ثبت شرکت به چه صورت انجام می شود ؟
- موضوعات نیازمند به اخذ مجوز در ثبت شرکت
- تعرفه خدمات ثبت شرکت