02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

همانطور که مستحضرید، حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برساند. اما حق تقدم ثبت به چه معناست ؟ در این مقاله به بررسی این مطلب می پردازیم. شایان ذکر است خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ثبت علامت تجاری می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ثبت علائم تجاری شامل چه مواردی است ؟
- قوانین مربوط به ثبت ملی ، منطقه ای و بین المللی علامت تجاری
- مراحل ثبت برند در موسسه حقوقی کارا
- زمان ، هزینه و مراحل ثبت برند

• حق تقدم ثبت علامت تجاری

اصطلاح حق تقدم ثبت به معنای برخورداری از حقوق معین برای متقاضی است که به هنگام ارائه اظهارنامه برای حمایت در دیگر کشورهای عضو و در یک دوره مشخص زمانی صورت می گیرد.
این اصطلاح، اولین بار در کنوانسیون پاریس به کار گرفته شد. اصطلاح حق تقدم به معنای برخورداری از حقوق معین برای متقاضی است که به هنگام ارائه اظهارنامه برای حمایت در دیگر کشورهای عضو و در یک دوره مشخص زمانی ( شش یا دوازده ماهه ) صورت می گیرد. بر طبق حق تقدم ثبت یک اظهارنامه قانونی حمایت ازحق اختراع ، نمونه اشیاء مصرفی ، طرح صنعتی یا علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو توسط یک درخواست کننده ، انجام می شود.
در صورتی که متقاضی ، درخواست حق تقدم کرده باشد ، هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر موارد ذیل باشد :
1- تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی ؛
2- کشوری که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهارنامه ، اداره ای که اظهارنامه در آن جا تسلیم شده است ؛
تبصره1- درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم شود.
تبصره 2- هر گاه حق تقدم دو یا چند اظهارنامه اصلی ادعا شود، می توان با رعایت تبصره 1 فوق ، اطلاعات آن ها را در یک درخواست قید و تسلیم نمود.
در این صورت مبنای احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که حق تقدم ادعایی شامل کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلی نباشد، اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد ادعا است، ضروری است.
شایان ذکر است، اگر اسناد ضمیمه اظهارنامه یا سایر اسناد به زبان دیگری غیر از زبان فارسی تهیه گردیده ، ارائه اصل مدارک لازم به همراه ترجمه کامل آن ضرورت دارد. مرجع ثبت مجاز است تا در جریان بررسی اظهارنامه ، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه نماید .
همچنین ، پرداخت هزینه های حق تقدم و ارائه رسید مربوط به پرداخت ها به اداره ذیربط ضروری خواهد بود و در صورتی که امور اداری توسط نماینده قانونی شرکت انجام شود، ارائه وکالتنامه الزامی است.
مدارک مربوط به حق تقدم باید همزمان با تسلیم اظهارنامه ثبت برند یا علامت تجاری یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم گردد. این اسناد ، باید به تایید اداره مبدا و کنسولگری ایران در آن کشور و اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت خارجه در تهران برسد.
اگر ادعای حق تقدم شامل تمامی محصولات اعم از کالا و خدمات مندرج در اظهارنامه نباشد، اشاره به تمامی کالاها و فعالیت ها در درخواست حق تقدم ضرورت دارد.
مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت ، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.

• نحوه حق تقدم

برای حق تقدم ثبت ، اظهارنامه موخر تکمیل می شود که باید راجع به همان موضوع اولیه اظهارنامه باشد و موضوع هر دو در رابطه با اختراع ، نمونه اشیاء مصرفی ، علائم تجاری یا طرح صنعتی واحدی به یک صورت تکمیل شده باشد.
به موجب بند4 کنوانسیون پاریس : " در برخورد با ادعای حق تقدم اظهارنامه موخر باید طوری رفتار گردد که گویی قبلاَ در زمان ثبت اظهارنامه اول در کشور خارجی، ثبت شده و تمامی اقدامات انجام شده در فاصله زمانی ثبت اظهارنامه های اولیه و موخر، نمی تواند حقوق ناشی از اظهارنامه موخر را منتفی سازد" .
وفق ماده 6 کنوانسیون : " حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی که توسط متقاضی یا نماینده او در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور ارائه شده باشد، انجام شود ".
بر طبق تقاضای اداره ثبت از متقاضیان حق تقدم موظفند تا در زمان معینی کپی اظهارنامه اولیه گواهی شده توسط ثبت محل تقاضا را تحویل دهند. حق استفاده انحصاری از یک علامت ، مختص به کسی خواهد بود که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده است.