02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نقش علامت تجاری در طول تاریخ مشخص گردیده و در اشکال و مفاهیم مختلف از داغ زدن بر روی گله حیوانات به وسیله انسان های اولیه تا قرار دادن نام سازنده با علامت کارخانه بر روی قطعات یونانی ، ظروف چینی و رومی نشان داده شده است.

امروزه، مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه چشمگیری داشته است. به طوریکه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند .
در این مقاله به چگونگی ثبت برند در ترکیه می پردازیم. پر واضح است، از آن جا ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری ایران و پیشرو در ثبت برند است ، انتخاب برند و ثبت آن در این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که هم اکنون ترکیه با ثبت بیش از 100 هزار مورد مراجعه در زمینه طرح های صنعتی و مارک تجاری در جایگاه نخست اروپا قرار دارد. کشور ما نیز طی ده سال اخیر مراجعات زیادی در زمینه ثبت علامت تجاری در ترکیه داشته است.
پیش از ورود به بحث ، از علاقه مندان به سرمایه گذاری در ترکیه دعوت می شود تا مقاله ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- چگونگی ثبت شرکت در کشور ترکیه

ثبت برند در ترکیه و مراحل آن :

افراد حقیقی و حقوقی مقیم و یا موسسات تجاری یا صنعتی که در قلمرو جمهوری ترکیه باشند و یا افرادی که دارای حقوقی از نظر کنوانسیون پاریس و برن و یا موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی باشند ، می توانند برای ثبت و حفاظت از علامت تجاری در ترکیه اقدام نمایند. با توجه به اصل حفاظت از روابط متقابل تجاری در ترکیه، سایر افراد حقیقی و حقوقی ، اتباع کشورهایی که توافق حقوقی و عملاَ حمایت از اتباع جمهوری ترکیه را به عهده دارند نیز می توانند از این قانون استفاده نمایند.
برای ثبت علامت تجاری و کسب حمایت حقوقی در کشور ترکیه، دو راه اصلی وجود دارد که هر کدام ویژگی ها و خصوصیات خاص خود را دارد. در ادامه هر یک از این موارد تشریح می شود.
• درخواست مستقیم به موسسه ثبت اختراع ترکیه :
در این شیوه، موسسه ثبت اختراع ترکیه به بررسی علامت تجاری می پردازد. چنانچه هیچ دلیلی برای امتناع در بررسی اولیه وجود نداشته باشد، درخواست در بولتن رسمی ماهانه علامت تجاری منتشر می شود. طی مدت 3 ماه پس از چاپ در بولتن رسمی ، اشخاص ثالث می توانند اعتراض خود را اعلام نمایند. اما چنانچه اعتراضی در این زمینه در مدت نامبرده وجود نداشته باشد، علامت تجاری به ثبت می رسد و در روزنامه رسمی علائم تجاری منتشر می گردد. در صورتی که علامت به طور کامل و یا جزئی در اولین بررسی رد شود، متقاضی می تواند تقاضای تجدید نظر را به موسسه ظرف 2 ماه در این مورد تسلیم کند تا تقاضا مجدداَ مورد بررسی قرار گیرد. نظر اعضای هیئت مدیره تجدید نظر و ارزیابی مجدد، تعیین کننده نهایی می باشد.
شایان ذکر است، افرادی که خارج از ترکیه باشند، ( به جز کسانی که از طریق پروتکل مادرید اقدام می نمایند ) ، فقط می توانند توسط نمایندگان علامت تجاری که مجاز باشند قبل از موسسه ثبت اختراع ترکیه عمل نمایند.

مدارک لازم برای ثبت برند به قرار ذیل است :

الف) شخص حقیقی :
- کپی پاسپورت به همراه ترجمه آن
- کپی برند ثبت شده در ایران در صورت وجود
ب) شخص حقوقی :
- تصویر برند ثبت شده در ایران در صورت وجود
- تصویر پاسپورت مدیر عامل
- آگهی آخرین تغییرات
- آگهی تاسیس
- روزنامه ترجمه شده
• استفاده از سیستم مادرید :
روش دوم برای ثبت برند در ترکیه ، بهره گیری ازسیستم مادرید است که توسط سازمان مالکیت معنوی جهانی (WIPO ) تنظیم شده است. ثبت کردن برند در این شیوه بدین معناست که می توان برند مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور به صورت جداگانه ثبت نمود. سیستم مادرید در حال حاضر دارای 85 عضو متشکل از کشورها می باشد که ثبت آن صرفاَ از طریق دفاتر مالکیت معنوی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر می باشد.
نظام مادرید در جهان بسیار موفق بوده است که تقریباَ نصف کشورها ( شامل کشورهای صنعتی، توسعه یافته و در حال توسعه ) در ده سال گذشته به آن ملحق شده اند و کشورهای زیادی نیز در حال الحاق به آن می باشند .
قبل از ثبت بین المللی یک علامت تحت پوشش موافقت نامه مادرید، آن علامت باید در کشور مبدا ثبت اساسی شده باشد. به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت علامت
2- ارائه به اداره کشور مبدا
3- مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی
4- صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریح تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5- ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی