02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در زمان ثبت شرکت یکی از مراحلی که متقاضیان ثبت شرکت می بایست به انجام برسانند، درج آگهی در روزنامه های رسمی و کثیر انتشار می باشد. هرچند که این روزنامه ها دارای وظایف بسیار دیگری نیز هستند اما بابت یکی از مسئولیت های اصلی که انتشار آگهی ثبت شرکت می باشد، بسیاری از افراد آنها را با نام روزنامه رسمی ثبت شرکت می شناسند. بنابراین روزنامه ای با نام روزنامه ثبت شرکت وجود ندارد و منظور از این عبارت همان روزنامه رسمی است.


درج آگهی ثبت شرکت در چنین نشریه های رسمی و دولتی در اکثر کشورهای دنیا به منظور اطلاع رسانی به عموم مردم انجام می گیرد.
در ایران نیز چنانچه اشاره گردید، انجام این مرحله یکی از شروط ثبت شرکت است، پس از انجام مراحل ثبت شرکت و ارسال تقاضانامه انجام می شود.
روزنامه ها برای انتشار اگهی به موارد مختلف تقسیم می شود از جمله ( روزنامه رسمی ، روزنامه محلی ، روزنامه کثیر انتشار ) که انتشار آگهی ثبت شرکت در آنها رایج و متدوال می باشد.


روزنامه رسمی ثبت شرکت چیست؟

بنا بر قوانین جمهوری اسلامی ایران، نهادی با نام روزنامه ی رسمی کشور وجود دارد که در واقع از سازمان های وابسته قوه قضاییه است. در واقع اصلی ترین وظیفه آن، اطلاع رسانی اخبار قانونی و رسمی و قوانین و مقررات و موضوعات حقوقی به اطلاع مردم می باشد. در اصل این روزنامه را می توان به عنوان یک سند دولتی و رسمی دانست و بدلیل اینکه زیر نظر قوه قضائیه است، آگهی ثبت شرکت و آگهی های اجباری در آن انتشار می یابد. تا جنبه قانونی و رسمی داشته باشد.

 

و همچنین بنا بر قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها متقاضیان ثبت شرکت علاوه بر اینکه به انتشار آگهی ثبت و یا تغییرات آن پس از ثبت در روزنامه رسمی مکلف هستند در صورت نیاز نسبت به انتشار آگهی ثبت در روزنامه کثیر الانتشار طبق مفاد اساسنامه نیز اقدام نمایند.

 

روزنامه کثیرالانتشار چیست؟

روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که برای عموم مردم آشنا و قابل استفاده می باشد و به همین دلیل بسیاری از اطلاع رسانی های شرکت و آگهی های دعوت در این روزنامه ها چاپ می شوند. این روزنامه همچنین به عنوان ابزاری جهت اطلاع رسانی به شرکا و سهامداران شرکت و نشر آگهی های ثبتی نیز محسوب می شود.

 

فرآیند انتشار آگهی ثبت در روزنامه رسمی ثبت شرکت

متقاضیان ثبت شرکت می بایست پس از انجام مراحل قانونی ثبت شرکت نسبت به درج اگهی در روزنامه رسمی و اجازه صدور آن از مراجع ثبتی و دریافت شماره ثبت شرکت به سایت روزنامه رسمی کشور به نشانی www.rrk.ir مراجعه نمایند و مراحل مربوط به ثبت آگهی را به انجام برسانند. همچنین این افراد می توانند با مراجعه به پورتال روزنامه رسمی کشور اقدام به پرداخت هزینه اگهی روزنامه رسمی یا حق الدرج بدون مراجعه حضوری نمایند.


ثبت و چاپ اگهی در روزنامه رسمی 5 روزکاری طول میکشد ، پس از این مدت پس از این مدت آگهی در پورتال روزنامه رسمی کشور منتشر می‌شود و می‌توانید نسخه الکترونیکی معتبر آن را دریافت کنید.
چنانچه اشاره گردید علاوه بر آگهی ثبت شرکت موارد قانونی دیگر شرکت مانند تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه ، انحلال شرکت ، و نحوه تصیفه آن نیز می بایست در روزنامه رسمی منتشر می شود.

 

برخی از موارد قانونی شرکت ها که می بایست در روزنامه رسمی شرکت ها به ثبت برسد عبارتند از :
-(طبق ماده 192ل.ا.ق.ت) هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی در این زمینه ، حداکثر تا مدت یک ماه در روزنامه رسمی و رزنامه کثیر الانتشار ی که اگهی های مربوط به شرکت در ان منتشر می شود چاپ کند.
-تصیمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصیفه ونشانی انها باید ظرف 5 روز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود (طبق قانون 207) تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد و اگهی شود و طبق ماده (209ل.ا.ق.ت.)ودر این مدت تضیفه منظور از روزنامه کثیر انتشار است که توسط اخرین مجمع عادی قبل از انحلال تعیین شده است .
- (طبق ماده225 ل.ا.ق.ت.) تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاَ سه بار و هر بار به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
-(طبق ماده 227 ل.ا.ق.ت.)مدیران تضیفه باید ظرف زمان یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کنند تا به ثبت رسد و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود، چاپ شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجارتی حذف شود.
- (طبق ماده 228 ل.ا.ق.ت.) پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی‌نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک اطلاع دادستان شهرستان {در حال حاضر دادستان عمومی و انقلاب }محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد .
-طبق ماده 330 ق.ت.) ابطال سند فوراَ به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
- (طبق ماده 57ل.ا.ق.ت.)تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه کتبا به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، به هزینه شرکت، در روزنامه آگهی خواهد کرد.
-(طبق ماده ل.ا.ق.ت.) نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود
-(طبق ماده 25 ق.ا.ت.ا. و.) آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوباره به فاصله ده روز منتشر خواهد شد.نسخه یی از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می شود.
بنا براین با توجه به اینکه متقاضیان ثبت شرکت و همچنین صاحبین شرکت ها نه تنها برای ثبت شرکت نیاز به ثبت اگهی در روزنامه رسمی ثبت شرکت دارند ،بلکه در مورد تغییرات و تصمیمات مجمع عمومی و خصوصی نیز می بایست به روزنامه رسمی یا روزنامه کثیر انتشار مراجعه نمایند.

 

در پایان از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگذاریم. مشاوره رایگان: 88880006-021