02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

الف-تعریف و ثبت موسسات


تشکیلات و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی،ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
تشکیلات مزبور از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.
موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:
1-موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
2-موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد،مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره
اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باشد و در آن مواردی مانند موضوع موسسه،ارگان اداره کننده(هیات مدیره) و ارگان تصمیم گیرنده(مجامع عمومی) و اختیارات آن ها،و غیره آورده شود.
موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد که هر کدام دارای وظایفی هستند.هیات مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند،مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود.
مدارک لازم برای ثبت موسسه غیر تجاری:
1-دو برگ تقاضانامه موسسه غیر تجاری و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه موسسین (اوراق تقاضانامه می بایست از اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد)
2-دو جلد اساسنامه موسسه و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه موسسین
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی هیئت مدیره
5-کارت ملی برابر اصل شده کلیه موسسین و مدیر عامل در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
6-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
7-معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
8-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
برای ثبت موسسه نیاز است که پس از تکمیل مدارک فوق،به سایت  http://www.sherkat.ssa.ir مراجعه نمایید و پس از درج  دقیق اطلاعات خواسته شده مدارک را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.در صورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود،مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضاکننده داده می شود،علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.
"چنانچه قصد ثبت دارید شرکتتان را به ثبت برسانید همکاران فعال و علاقه مند ما در کارا ثبت این آمادگی را دارند تا
دانش فنی و تخصصی خود را در اختیار متقاضیان عزیز قرار دهند و ضمن راهگشایی مراجعین در امور ثبتی خود، مانع از اتلاف وقتشان گردند."
انحلال و تصفیه
انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حکم دادگاه باشد.چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد،تصفیه آن مطابق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد و در صورتی که متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد،مجمع عمومی فوق العاده به هنگام انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید.اگر انحلال به موجب حکم دادگاه باشد،امر تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد،دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت،امر تصفیه صورت خواهد گرفت.
خدمات ما در کارا ثبت:
ثبت انواع شرکت،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،انجام امور مالیاتی شرکت،رتبه بندی شرکت،ثبت صورتجلسات،انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی و شماره اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و...
با کارا ثبت مشاوره حقوقی خود باشید.