02188880006

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قبل از پرداختن به مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود، آن را به طور مختصر معرفی خواهیم کرد. قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف می کند: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسئول قروض و تعهدات شرکت است.بدین ترتیب برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل دو نفر ضروری است.

شرکت باید برای انجام امور تجارتی تشکیل گردد. منظور از امور تجارتی، همان معاملات تجارتی است که در ماده 2 قانون تجارت بیان شده است. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند برای انجام معاملات مربوط به اموال غیر منقول مثل خرید و فروش آپارتمان تشکیل شود. زیرا "معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند". طبق ماده 96 قانون تجارت"شرکت با مسئولیت محدود، وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد" همان طور که معلوم است از این ماده مستفاد می شود که آورده های شرکا به شرکت با مسئولیت محدود می تواند نقد یا غیر نقد باشد.

شرکت نامه و اساسنامه:
تنظیم شرکت نامه بین شرکاء الزامی است، علاوه بر آن شرکت با مسئولیت محدود باید دارای اساسنامه باشد. قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکت نامه برای شرکت با مسئولیت محدود ندارد. ولی این امر از ماده 97 قانون تجارت که می گوید: "در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است" و ماده 197 قانون مذکور که به طور کلی در مورد شرکت ها مقرر می دارد: "در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد" مستفاد می شود.

علاوه بر آن نظامنامه مورد بیان ماده 197 مزبور،به نام "نظامنامه قانون تجارت" لازم می داند که نسخه ای از شرکتنامه نیز به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شود که لازمه آن تنظیم شرکتنامه بین شرکای شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

به موجب قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکتنامه اجباری است و نیز طبق نظامنامه مزبور، تشکیل شرکت تجارتی باید به موجب سند رسمی باشد. معمول این است که موسسین شرکتنامه را بدواً بین خود به صورت سند عادی تنظیم می کنند و سپس برگه ای را که بالای آن عبارت "شرکت نامه رسمی" قید گردیده، از مرجع ثبت دریافت و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک، به مرجع مزبور تسلیم می نمایند. شرکت نامه مذکور را مرجع ثبت در دفتر مخصوصی ثبت می نماید این دفتر به منزله دفتر ثبت سند دفترخانه رسمی است و یا ثبت در آن، شرکتنامه رسمی می شود. زیرا به موجب آیین نامه مربوط "اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها، در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های رسمی می باشد".

در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.شرکا،نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق،ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکتنامه، باید دارای اساسنامه نیز باشد. در مورد اساسنامه نیز مانند شرکتنامه بیان صریحی در قانون تجارت مشاهده نمی شود.ولی لزوم وجود آن از مواد مختلف از جمله ماده 105 قانون تجارت،مستفاد می گردد. اساسنامه حاوی مقررات و طریقه عمل و سرمایه و موضوع و مدت شرکت بوده و مبین مقررات راجع به مجامع عمومی و اختیارات و وظایف مدیران، اکثریت لازم برای تصمیم گیری شرکا و میزان حق رای و بهره وری آن ها از سود شرکت و غیره می باشد و در واقع قراردادی است که چگونگی اداره شرکت در آن مشخص شده و روابط بین شرکاء و مدیران و شرکاء تابع آن می باشد.
می توان در اساسنامه قید کرد که سرمایه اولیه شرکت به وسیله پرداخت مبالغی به اقساط بعدی از طرف شرکا با قبول شریک جدید افزایش یافته یا به واسطه برداشت از سرمایه تقلیل یابد.در این صورت لازم است که در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد،صراحتاَ معین شود.کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

متقاضیان محترم، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود، می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به موسسه ما در کارا ثبت مراجعه نمایند و انجام کلیه ی مراحل ثبت را در سریع ترین زمان به ما بسپارند.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود، الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست. ثبت شرکت در تهران "اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و در خارج از تهران، در نقاطی که اداره مزبور دایر نشده در اداره ثبت اسناد و املاک محل انجام می شود. مدارک لازم که به مرجع ثبت باید تسلیم شود، عبارتند از:
-تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم خواهد شد.
-تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم خواهد شد.
-یک نسخه مصدق از شرکتنامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند.
-نوشته ای به امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت سهم الشرکه های غیرنقدی.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود پس از آماده کردن مدارکی که ذکر شد به سامانه ی http://www.sherkat.ssa.ir مراجعه کنید و با مراجعه به قسمت تاسیس، مراحل را گام به گام طی کنید و مدارک خواسته شده را در سامانه بارگذاری کنید.

دقت کنید برای تعیین نام شرکت، می بایست 5 نام را به ترتیب اولویت انتخاب کنید که نام های انتخابی می بایست:

الف) دارای معنا و مفهوم باشد.

ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد

ج)سابقه ثبت نداشته باشد.

کارشناس مربوطه با بررسی نام های انتخابی، نسبت به انتخاب یک نام اقدام خواهد کرد. سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد، چنانچه دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می کند. پس از تایید اینترنتی، باید مدارک خواسته شده ی شرکت را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.

با ارسال مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید. در صورت پذیرش، متصدی ثبت مدارک را ضبط نموده و مندرجات و محتویات را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها، ثبت می کند و نسخه دیگر آن را با قید تاریخ و شماره ثبت،امضا و به مهر اداره ممهور کرده و به عنوان سند ثبت شرکت، به متقاضی ثبت تسلیم می کند. متصدی ثبت باید وضع شرکت را در دفتر جداگانه ای که حاوی شماره ردیف ثبت شرکت است به نقل خلاصه از شرکتنامه و اساسنامه در صفحه ای که برای همین شرکت اختصاص می دهد قید نماید.

در ظرف ماه اول ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید  در "روزنامه رسمی" و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به هزینه خود شرکت منتشر شود.

در هر موقع که تصمیماتی برای تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به علت انقضای مدت شرکت یا انجام شدن موضوع آن صورت می گیرد) یا تغییر اسم شرکت یا هر تغییر دیگری در اساسنامه اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت  و انتشار به شرح فوق تغییر یابند، باید موضوع بلافاصله جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد.


خدمات ما در کارا ثبت:                                                          
ثبت انواع شرکت،ثبت علامت تجاری،ثبت اختراع ،رتبه بندی شرکت،ثبت صورتجلسات،انتقال و افزایش سرمایه،اخذ کد اقتصادی و شماره اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و...
کارا ثبت،ارائه دهنده ی بهترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی 88880006-021