02188880006

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مرجع ثبت شرکت ها در تهران "اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و برای خارج از آن اداره ثبت اسناد، مرکز اصلی شرکت است که دایره و دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید:

- ویژگی های ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت در ارمنستان چگونه انجام می شود؟

- نکاتی پیرامون ثبت شرکت نرم افزاری

 

به موجب ماده 196 قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
-شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت

-اساسنامه

-صورتجلسه مجمع عمومی
-صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
-رسید سرمایه
جهت ثبت شرکت، با توجه به نوع شرکتی که انتخاب نموده اید، مدارک مورد نیاز را فراهم کنید. (در رابطه با مدارک لازم برای هر نوع از شرکت می توانید به مقالات قبلی ما مراجعه نمایید) لازم به توضیح است جهت  ارائه ی اظهارنامه و نقاضانامه ی ثبت شرکت اوراق چاپی مخصوص به وسیله اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده که متقاضی ثبت شرکت می بایست آن ها را در دو نسخه تنظیم و تسلیم مرجع ثبت  نماید.
پس از فراهم نمودن مدارک مورد نیاز،به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید و کلیه ی مراحل را با دقت گام به گام طی کنید و مدارک خواسته شده را در سامانه بارگذاری نمایید.

سپس، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می کند. پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.
با  ارسال مدارک، ممکن است 3 حالت برای پرونده شما اتفاق بیفتد:
1-رد پرونده
2-نقص پرونده
3-صدور آگهی
در صورت وضعیت صدور آگهی، اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.

پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضاء و مهر به متقاضی تسلیم می نماید.
ضمناَ خلاصه ای از وضعیت شرکت در دفتر جداگانه ای که حاوی شماره ردیف ثبت شرکت و خلاصه مفاد شرکت نامه و اساسنامه می باشد در صفحه مربوط به همان شرکت ثبت می شود و متقاضی ثبت دفتر را با اصل تصدیق می نماید.
به موجب ماده 197 ق.ت که می گوید:"در ظرف ماه اول تشکیل شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد". انتشار ثبت در ظرف ماه اول تشکیل شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکت نامه و پیوست های آن منتشر می گردد.صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی، آخرین اقدام جهت ثبت شرکت محسوب می شود.

بر اساس ماده 200 ق.ت." در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ می شود مقررات مواد 195-197 لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد. به عبارت دیگر صورتجلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا به استناد ماده 9 نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت، تشریفات ثبت و آگهی صورت پذیرد و مراتب ثبت و منتشر گردد.

 

کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی 88880006-021
از همراهی شما جهت ارائه خدمات برتر بسیار سپاسگزاریم.