02188880006

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت سهامی عام، شرکتی است که در آن، قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. در خصوص تعداد سهامداران این نوع شرکت، هر چند ماده 3 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید که تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد ولی از آنجا که به تصریح ماده 107 لایحه مزبور عده اعضای هیات مدیر شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین تعداد سهامداران شرکت سهامی عام، حداقل باید پنج نفر باشد. در غیر این صورت تعیین هیات مدیره که وجود آن برای ثبت شرکت سهامی عام لازم است، ممکن نخواهد شد. چون لایحه مزبور تصریحی بر این که بازرسان باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شوند. لذا می توان آن ها را از بین افراد غیر سهامدار انتخاب کرد. پس می توان وجود آن ها را در تعداد حداقل سهامداران لازم برای تشکیل شرکت منظور نکرد. یادآوری می شود که سرمایه شرکت سهامی عام، نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد.

اقدامات موسسین برای ثبت شرکت سهامی عام:

برای تاسیس شرکت سهامی عام لازم است که موسسین برای اموری که شرکت در آن زمینه فعالیت خواهد کرد و در اساسنامه به عنوان "موضوع شرکت" قید خواهد شد، از مراجع ذیربط یا اتحادیه صنفی، مجوز یا پروانه کسب دریافت دارند. در غیر این صورت، مرجع ثبت از ثبت شرکت سهامی عام خودداری خواهد کرد و باید برای نام شرکت، از مرجع ثبت نظر موافق دریافت کند.

موسسین شرکت سهامی عام باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و لااقل سی و پنج درصد مبلغی را که تعهد کرده اند در حسابی به نام "شرکت در شرف تاسیس" که در نزد یکی از بانک ها افتتاح می کنند واریز نمایند. پس از تهیه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، آن ها را همراه اظهارنامه ای که تکمیل خواهند کرد در تهران به "اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و در خارج از تهران در محل هایی که اداره مزبور دایر است به آن اداره و در محل هایی که این اداره دایر نیست به "اداره ثبت اسناد و املاک" تسلیم نمایند.

هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد، لازم است که عین آن یا مدارک مالکیت آن را، در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی، حساب باز کرده اند، بسپارند و گواهی بانک را که در این خصوص صادر می کند به همراه سایر ضمائم اظهارنامه، به مرجع ثبت فوق الاشعار تسلیم نمایند. مرجع ثبت شرکت، پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم و تطبیق مندرجات آن ها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد. تعهد موسسین می تواند به صورت غیر نقد باشد. در شرکت سهامی عام این نوع تعهد در سرمایه گذاری اختصاص به موسسین دارد و پذیره نویسان نمی توانند سرمایه گذاری به صورت غیر نقدی داشته باشند. این امر از ماده 76 و تبصره ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت مستفاد می شود.

مطالب اظهارنامه:

اظهارنامه ای که موسسین برای ثبت شرکت سهامی عام تکمیل می کنند باید با قید تاریخ به امضای کلیه آن ها رسیده و مطالبب ذیل در آن ذکر شده باشد:

  • نام شرکت
  • هویت کامل و موسسین و اقامتگاه آن ها
  • موضوع شرکت
  • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
  • تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
  • میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حسالب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است
  • در خصوص آورده غیر نقد، اوصاف و مشخصات و ارزش آن، به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود
  • مرکز اصلی شرکت
  • مدت شرکت

مرجع ثبت و مدارک لازم برای ثبت:
ثبت شرکت سهامی عام، مانند سایر شرکت های تجارتی الزامی است و تابع جمیع مقررات مربوط به ثبت شرکت ها می باشد. مرجع ثبت در تهران"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در خارج از تهران در محل هایی که اداره مزبور دایر است می باشد. متقاضیان محترم می توانند با در دست داشتن مدارکی که در ذیل ذکر خواهد شد کلیه امور ثبتی خود را به کارشناسان ما در کارا ثبت بسپارند.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام:

1-اظهارنامه ای که به وسیله موسسین تکمیل و امضا می شود.
2-اساسنامه مصوب مجمع عموم موسس
3-صورتجلسه مجمع عمومی موسس که حاوی اسامی و مشخصات اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل می باشد.
4-اعلامات.قبول سمت اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان که پس از انتخاب شدن ابراز داشته اند.
5-صورتجلسه اولین هیات دایر بر تعیین مدیر عامل و حاوی نام و مشخصات و حدود و اختیارات وی (توضیح آنکه مدیر عامل شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره انتخاب می شود. اولین هیات مدیره بلافاصله باید جلسه ای ترتیب دهد و اولین مدیر عامل را انتخاب کند. لازم است که "نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود)

 

کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی 88880006-021
از همراهی شما جهت ارائه خدمات برتر بسیار سپاسگزاریم.