02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قانون مدنی شرکت را در ماده ی 571 به این طریق تعریف می نماید: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. لیکن در قانون تجارت شرکت تجاری تعریف نشده، بلکه فقط اقسام آن شمرده شده است که با توجه به کلمه ی شرکت نامه در ماده ی 36 همان قانون و استفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توانیم شرکت تجاری را چنین تعریف کنیم: شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.

قانون تجارت هشت نوع شرکت تجاری به شرح زیر پیش بینی کرده است:
1-شرکت تضامنی 2-شرکت نسبی 3-شرکت با مسئولیت محدود 4-شرکت سهامی خاص 5-شرکت سهامی عام 6- شرکت مختلط غیر سهامی 7-شرکت مختلط سهامی 8-شرکت های تعاونی

اهداف ایجاد شرکت، میزان مسئولیت شرکا، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها، سرمایه ی مورد نیاز و شیوه جذب سرمایه از جمله عواملی است که در انتخاب نوع شرکت توسط شرکا موثر است. مطابق ماده ی 195 قانون تجارت"ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است"

برای ثبت شرکت ابتدا باید با ورود به سامانه ی اینترنتی http://sherkat.ssaa.ir به صورت غیر حضوری اقدام به ثبت شرکت نمایید.

قابل توجه است علاوه برپذیرش تاسیس شرکت، امکان درخواست پلمپ  دفاتر تجارتی، درخواست کد فراگیر، پیگیری درخواست، انصراف از درخواست نیز از طریق همین سامانه فراهم شده است و افراد می توانند به جای مراجعه ی حضوری به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از طریق سامانه ی اینترنتی فوق اقدام نمایند.علاوه بر این،امکان دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و آخرین وضعیت صورت جلسه ی ابرازی ، مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه ی اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آنی و همین طور پیگیری پاسخ درخواست ثبت شرکت ها نیز از همین طریق به راحتی امکان پذیر شده است.

برای ثبت نام اینترنتی، ابتدا با توجه به نوع شخصیت حقوقی شرکت و مطابق با قانون تجارت،مدارک لازم برای ثبت هر شرکت را تهیه کنید و نسبت به پیشنهاد نام شرکت اقدام نمایید. انتخاب نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت است. با انتخاب نام شرکت یک کد رهگیری به شما داده می شود.

نام شرکت می بایست:

 

  1. دارای ریشه ی فارسی باشد و لاتین و تکراری نباشد. فرهنگستان ادب برای برخی کلمات، معادل مناسبی انتخاب نموده است. به عنوان مثال برای آپارتمان، معادل فارسی کاشانه و همین طور بجای تکنولوژی واژه ی فن آوری یا فن آوران را در نظر گرفته است.
  2. از اعداد بصورت ریاضی استفاده نشود ،بلکه اعداد باید بصورت حروف نوشته شود.
  3. با شئونات انقلاب اسلامی ایران و اخلاق حسنه منافات نداشته باشد.نام های انتخابی نباید مخالف موازین و عرف جامعه باشد.
  4. تمامی اسامی که برای شرکت انتخاب می شود باید دارای حداقل 3 سیلاب یا اسم خاص باشند.استفاده از نام محل برای اسم شرکت در صورتی قابلیت ثبت دارد که شرکت در همان مکان و حوزه جغرافیایی ثبت شود.

لازم به یادآوری است اسامی که به دولت اختصاص دارد نمی توانند برای نام شرکت استفاده شود، مگر اینکه از سوی مقام صلاحیت دار دولتی مجوز دریافت کرده باشند. برای برخی از اشخاص حقوقی، ثبت نام پیشنهادی آن ها منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد که متقاضیان قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس باید نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به مدارک خود ضمیمه کند.

اسم شرکت نباید قبلاً توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد. به عنوان مثال اگر شرکتی به نام یکتا ثبت شده باشد دیگر کسی نمی تواند شرکتی را با همین نام ثبت کند و باید اسم شرکت خود را به شکلی پیشنهاد دهد که تمایز آشکار و مشخصی با اسم شرکت قبلی داشته باشد. لذا در صورتی که در محلی شرکت به نامی تاسیس شده است نمی توان همان نام یا نامی که شباهت خیلی زیادی به آن دارد برای شرکت دیگر انتخاب نمود که باعث اشتباه مراجعه کنندگان باشد.

برای این منظور می توانید به سایت www.ilenc.ir مراجعه و نام پیشنهادی را جستجو کنید. توجه داشته باشید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد. در صورتی که نام های انتخابی از میان اسامی، عناوین و اصطلاحات باشد، نمی توان برای نام شرکت به کار برد.

مهلت اعتبار نام تایید ثبت شده برای اشخاص حقوقی نامحدود است.اگر نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر ثبت نشود تنها 3 ماه از تاریخ تایید نام اعتبار خواهد داشت. شرکت های سهامی عام تا مدت 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس، اعتبار نام دارد. نام شرکت ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد. در این صورت هیچ شرکت دیگری حق انتخاب این نام را نخواهد داشت.

پس از انتخاب نام شرکت، موضوع فعالیت خود را مشخص کنید. موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده باشد. موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد و الا از موارد ابطال شرکت خواهد بود. مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز، عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه ی مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند.

مرکز اصلی  شرکت و نشانه ی صحیح آن را تعیین کنید. نشانی و مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاً مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند. مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا... داشته باشد، از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است. همین طور اگر شرکت شعبه یا شعباتی داشته باشد و در اساسنامه قید شود باید محل آن ها تعیین گرد.

سرمایه ی شرکت را مشخص نمایید: اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه ی آن ها می توان درک کرد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.به موجب ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 "سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد"مطابق بخش اخیر همین ماده،مبلغ سرمایه هر یک از شرکت های سهامی پس از تاسیس نیز نبایستی از میزان مقرر در ماده یاد شده کمتر گردد.

معرفی نام شرکا: حداقل تعداد شرکا به شرح ذیل می باشد:

1-در شرکت های تضامنی-نسبی-محدود-مختلط غیر سهامی حداقل 2 نفر شریک
2-در شرکت های سهامی خاص-مختلط سهامی حداقل 3 نفر شریک
3- در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر شریک
4-در شرکت تعاونی حداقل 7 نفر شریک

سهام شرکا را تعیین کنید: سرمایه ی هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموعه ی آن سرمایه را تشکیل می دهد.در ماده ی 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده (سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی  است که مشخص کننده ی  میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد).در فرم مربوطه می بایست اسامی سهام داران ذکر شود.با انتخاب نام هر یک از اعضا مشخص می شود که این فرد چه تعداد سهام را به خود اختصاص داده است.

معرفی شعبه های شرکت: در صورتی که شرکت شعبه یا شعبه های دیگری دارد می بایست شعبه های شرکت نیز معرفی گردد.چنانچه هنوز از طرف سهامداران برای این موضوع تکلیفی مشخص نشده باشد  تا روشن شدن تکلیف شعب شرکت گزینه ی مربوط به نداشتن شعب را انتخاب نمایید.

مدت فعالیت: مدت فعالیت بر اساس اینکه محدود یا نامحدود است انتخاب می شود. شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاَ5 یا 20سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد.در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد و اثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضا مدت  ، شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود. ماده ی 83 اصلاحی ، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است.از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

بارگذاری اساسنامه ی شرکت: اساسنامه وشرکتنامه ی شرکت ها فرم های پیش فرضی دارند که باید پر شده و در سایت اداره ثبت شرکت ها بارگذاری شوند.

بعد از تکمیل اطلاعات در سامانه، مدارک مربوطه برای هر نوع شرکت را از طریق پست به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال نمایید. چنانچه کارشناس مربوطه نقصی در پرونده مشاهده نکرد، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می کند و مدارک ثبت دفتر ثبت شرکت ها می شود وشرکا تماماً ذیل ثبت را امضا و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود. لذا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید. کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند و آن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه تطبیق می دهد.

مسئول ثبت دفتر یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه را تحویل موسسین می دهد و در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد. اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

قابل توجه است برای چاپ آگهی نیازی به مراجعه حضوری و یا پرداخت هزینه حق الدرج آگهی از طریق ادارات پست و ثبت نخواهد بود و تمام مراحل ثبت آگهی در روزنامه رسمی کشور به صورت اینترنتی و از طریق پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس www.rrk.ir  انجام می پذیرد. متقاضیان می توانند هزینه حق الدرج آگهی خود را بدون مراجعه حضوری از طریق همین سامانه پرداخت نمایند.

کارا ثبت ارائه دهنده ی بهترین خدمات و مناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی

با کارا ثبت، مشاور ثبتی خود باشید. 88880006-021