02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.

با استناد به قانون اساسی که مقرر می دارد : "بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود"، انواع شرکت های تعاونی را می توان در چهار گروه ذیل جای داد:

  • شرکت های تعاونی تولید شهری
  • شرکت های تعاونی توزیع شهری
  • شرکت های تعاونی تولید روستایی
  • شرکت های تعاونی تولید روستایی
  • شرکت های تعاونی توزیع روستایی

طبق قانون بخش تعاونی، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می کنند؛ تعاونی های توزیع عبارت اند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می کنند. 

شرکت تعاونی چند منظورهشرکت های تعاونی از لحاظ قبول به عضویت و تعداد اعضا در گروه هایی به شرح ذیل جای می گیرند :
_ شرکت های تعاونی عام ؛
_ شرکت های تعاونی خاص ؛
_ شرکت های تعاونی بزرگ

شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد و موسسان شرکت برای تامین سرمایه اولیه ( یا خود شرکت برای افزایش سرمایه ) باید سهام شرکت را به عموم عرضه کند. 

شرکت تعاونی خاص شرکتی است که عضویت در آن منحصراَ برای گروهی خاص ، از قبیل کارگران ، کارمندان ، دانشجویان و نظایر آن ها آزاد باشد و موسسان یا شرکت برای تامین سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه باید سهام را به افراد گروه خاصی که عضویت آن ها آزاد است ، عرضه کنند.
شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو " تعاونی بزرگ " محسوب می شوند.

  • شرکت تعاونی چند منظوره:

شرکت تعاونی چند منظوره ، شرکتی است که تمام یا بخشی از چند هدف و موضوع فعالیت مختلف مرتبط و غیر مرتبط با یکدیگر را که در انواع شرکت های تعاونی وجود دارد با هم در اهداف و موضوع فعالیت خود منظور کند.

هر یک از انواع شرکت های تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه خود، می تواند به هر گونه اقدام قانونی مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت اصلی خود دست بزند و در این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد، مثلاً یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندی های مشترک اعضای خود، اقدام به فعالیت تولیدی، واردات، صادرات و سرمایه گذاری در شرکت های دیگر کند، بدون اینکه شرکت چند منظوره به حساب آید، مشروط به اینکه فعالیت های مذکور، مرتبط و در جهت فعالیت تامین نیازمندی های عمومی مصرفی کارمندان عضو باشد.

در مقابل هر گاه یک شرکت تعاونی مصرف، طبق اساسنامه آن چند منظوره باشد، می تواند به فعالیت های مسکن، اعتبار و تولیدی غیر مرتبط با نیازهای اعضا بپردازد.

  • انواع تعاونی چند منظوره

شرکت های تعاونی چند منظوره به دو صورت تشکیل می شوند ، چند منظوره خاص و چند منظوره عام.

تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چند منظوره ، اولاً منوط به آن است که مجوز فعالیت یا موافقت اصولی طرح های مورد نظر اخذ شده باشد ، ثانیاً سرمایه شرکت با سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز طرح های مذکور متناسب باشد.

شرکت تعاونی چند منظوره خاص شرکتی است که اعضای آن را موسسان آن تشکیل می دهند و یا اینکه هیئت موسس، اعضای شرکت را از بین داوطلبانی که واجد شرایط عضویت در تعاونی ها هستند، در حد ظرفیت و امکانات خود و با توجه به اینکه کلیه اعضا باید در تعاونی شاغل باشند، تعیین می کند.

در شرکت تعاونی چند منظوره عام ، هیئت موسس با دعوت عام از طریق انتشار آگهی و با قید این نکته که عضویت برای عموم آزاد است، داوطلبان واجد شرایط عضویت را در حد ظرفیت و امکانات خود به عضویت می پذیرد. به موجب قانون ، در تعاونی های چند منظوره عام ، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است؛ اما اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ، باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود". در مقابل شرکت های تعاونی چند منظوره، تعاونی های دیگر "شرکت های تعاونی یک منظوره" نامیده می شوند، مانند شرکت های تعاونی مصرف، مسکن، اعتبار و غیره.

همچنین بخوانید:

-ثبت شرکت معماری شامل چه مراحلی است؟
- شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت پیمانکاری
- نکاتی درباره ثبت شرکت بین المللی

موسسه ثبت شرکت کارا، مجری انواع ثبت شرکت در سریع ترین زمان و با کم ترین هزینه. چنانچه مشکل ثبتی و حقوقی دارید، می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل فرمایید.

  • شماره تماس:88880006-021
  • نشانی: میدان ونک،تقاطع ملاصدرا و کردستان،بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4