02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برای ورود در بحث ابتدائاَ لازم است به توضیح مختصری راجع به موسسه و تفاوت آن با شرکت بپردازیم و سپس ثبت موسسه آموزشی را مورد بررسی قرار دهیم.

تعریف موسسه:
موسسه واحدی است که با نام وهدف معین در مالکیت بخش عمومی ویا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار می گیرد که به فعالیت های انتفاعی وغیر انتفاعی می پردازد وطرف معامله واقع میشود.موسسه را واحد اقتصادی نیز میگویند.
موسسات به سه گروه تقسیم میشوند:
1- طبقه بندی موسسات ازلحاظ مالکیت (موسسات بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی)
2- طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت
3- طبقه بندی موسسات ازلحاظ نوع فعالیت
تعریف شرکت :
همیشه تعداد زیادی از افراد که هرکدام دارای توانایی های مادی ومعنوی وحتی دانش هستند میتوانند با استراک گذاری توانای هایشان به یک سود آوری حداکثری درکنار هم دست پیدا کنندکه البته این اشتراک گذاری ها باید طبق اسناد وتحت قراردادهای صورت پذیرد بدین منظور عنوان شرکت به عنوان بستری برای این اشتراک گذاری هاو شراکت ها بهترین گزینه میباشد.
تفاوت شرکت وموسسه
ثبت شرکت باهدف رسیدن به سود وسرمایه بیشترانجام میشود در حالی که موسسات بااهداف نامحدودومتفاوت که سود آوری وفعالیت های اقتصادی هم میتواند جزیی ازانها باشد تاسیس می شود.
ثبت موسسه آموزشی
اولین ومهمترین قدم در تاسیس یک موسسه آموزشی ثبت موسسه آموزشی میباشد.بنابراین، برای تاسیس موسسه اموزشی در ابتدا باید یک موسسه ثبت نمایید.
موضوع فعالیت موسسات آموزشی به شرح ذیل است:
1. ایجاد یا توسعه هر گونه واحد اموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی تاسیس آموزشگاه های عالی آزاد وبرگزاری دوره های تخصصی وکاربری کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشدودکتری.
2. انجام تحقیقات علمی در سطح ملی وبین المللی با همکاری محققان ومتخصصان وهمکاری با نهادهای اجرایی علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری واجرایی طرح ها وبرنامه های مربوط به امور تحقیقاتی وپژوهشی
3. مشاوره وارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور
4. ارایه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی وپژوهشی ،فناوری واموردانشجویی
5. تاسیس وتشکیل فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی
6. تاسیس دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی دولتی وغیر دولتی،پژوهشکده ،پژوهشگاه
7. موسسات و شرکت های دانش بنیان ،شرکت های دانشگاهی
جهت فعالیت در زمینه علمی، آموزشی و پژوهشی با توجه به موضوع ، می بایست از سازمان های ذیربط مجوز اخذ نمود. سازمان های مربوطه شامل :وزارت فرهنگ وارشاد ،سازمان آموزش وپرورش و وزارت علوم وتحقیقات وفناوری میباشند. متقاضیان محترم، جهت مشاوره در رابطه با موضوعات نیازمند به اخذ مجوز ، می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت کارا تماس حاصل فرمایند. کارشناسان ما در این مرکز، از طریق مشاوره تخصصی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.
مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:
1. اخذ :تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها وتکمیل وامضا توسط شرکا
2.فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
3. تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجاری
4. فتوکپی شناسنامه شرکا ودر صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت انها
5. تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
6. تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه وامضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا.
مدارک ومراحل صدور مجوز موسسه آموزشی:
مدارک مورد نیاز:
تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی وهنری که به تایید دفترتوسعه ومشارکت های فرهنگی هنری رسیده باشد
فرم مشخصات عمومی متقاضی
تصویرپروانه تاسیس
فرم تکمیل شده درخواست دوره
تایید اماکن
تصویر مجوز تاسیس برای هنرستان های غیر دولتی
تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی وسمعی وبصری
معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش وپرورش در مورد هنرستان های دولتی وغیر دولتی
تصویر آخرین روزنامه رسمی
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه
تیلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد
تعهد نامه
تایید نوسازی برای هنرستان های غیر دولتی

 

بهترین مقالات ثبتی را می توانید از اینجا بخوانید:
- نکاتی که درباره ثبت شرکت استارت آپ ( نوپا ) باید بدانید
- ثبت شرکت معماری شامل چه مراحلی است؟
- شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت پیمانکاری
- نکاتی درباره ثبت شرکت بین المللی
- نکاتی درباره ثبت شرکت خدماتی نظافتی
- مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد

 

مراحل صدور مجوز موسسه آموزشی:

1.دریافت مجوز از واحد آموزش فرهنگی وهنری اداره کل توسط ادارات شهرستان وابلاغ به متقاضی انجام میگیرد.
2.درخواست کتبی واحدهای آموزشی از ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مربوطه مبنی بر اجرایی دوره های مهارتی
3.درخواست تمدید از سوی متقاضی به همراه گزارش پایان دوره اداره شهرستان ارسال وپس از تایید مراتب کتبا به واحد آموزش های فرهنگی وهنری اداره کل ارسال می شود
4.ابلاغ شرایط به متقاضیان ودرخواست مدارک
5.دفترچه قوانین و دستور العمل ها وعناوین درسی بایستی توسط مسئول آموزش هر شهرستان به همراه مجوز به متقاضی ابلاغ شود.
6.زمان ارسال مدارک وپرونده متقاضیان به واحد پس از امکان سنجی توسط شهرستان برای برگزاری دوره مهارتی کاردانش از ابتدای هر سال تا پایان خرداد ماه همان سال وبرای برگزاری دوره های مهارتی آزاد در دو نوبت از ابتدای هرسال تا پایان خرداد ماه واز اول مهر تا پایان آبان ماه همان سال می باشد.
7. متقاضی بایستی برای جذب هنرجویان واجب التعلیم با آموزش پرورش منطقه هماهنگی نمایید وبرای جذب هنرجویان بزرگسال ازطریق آگهی تبلیغاتی_آموزشی اقدام نماید
8.بررسی درخواست متقاضیان توسط ادارات شهرستان انجام می پذیرد.
" مرکز تخصصی ثبت کارا ، پیشرو در امور ثبتی "