02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

شرکت های سرمایه و اشخاص به چه شرکت هایی گفته می شود ؟ - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد با این وصف که مالکیت هر شرکت نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت درمی آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم می گردد.


شرکت تجاری اصولاَ عبارت است از این که چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منابع آن در میان گذارند.
شرکت های تجاری را می توان به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با توجه به مبنای مسئولیت مدیران و شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم کرد.
طبقه بندی شرکت های تجاری
الف ) شرکت های سرمایه ای
در شرکت های سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد ، نه شخص سرمایه گذار، لذا شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئول تعهدات شرکت خواهند بود.
از خصوصیات این نوع شرکت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1. قابل انتقال بودن سهام
2. اوراق سهام بعد از فوت شرکاء به وراث وی منتقل می شود.
شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند.
ب) شرکت های اشخاص
شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی داشته و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت ندارد. مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی و نامحدود می باشد و اشخاص ثالث می توانند جهت اسیفای طلب خود به هر یک از شرکاء مراجعه کنند.
از خصوصیات این نوع شرکت ها :
1. بدون رضایت سایر شرکاء انتقال سهام صورت نمی گیرد.
2. بدون رضایت سایر شرکاء بعد از فوت قابل انتقال به وراث نیست.
3. در برخی موارد خروج یک شریک باعث انحلال شرکت می گردد.
شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود را می توان جزو شرکت های اشخاص دانست.
از میان شرکت های نامبرده شده، شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. در این شرکت شخصیت شرکاء در درجه اول اهمیت است از آن جهت قانون ، مقررات مخصوصی برای آن وضع نموده که هم در مقابل طلبکاران و هم در مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند. مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی تضامنی است ، به این معنی که در برابر تعهدات شرکت همه شرکاء متضامناَ مسئولند و بستانکاران می توانند منفرداَ و مجتمعاَ یعنی به فرد فرد یا همه آن ها مراجعه و مطالبه کنند و درواقع سرمایه و دارایی شرکت به تنهایی وثیقه طلب بستانکاران نیست بلکه همه دارایی شرکاء مطالبات شرکت است و اگر دارائی شرکت تکافو نکرد از دارائی شرکاء وصول می شود.
مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی به قدری قوی است که شریک جدید حتی مسئول قروض و عملیاتی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است. اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نه
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
مشاورین ما در ثبت شرکت کارا ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.