02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی از 5 کشور اول جهان در انجام امور تجاری ، کشور انگلستان می باشد. شرایط خوب این کشور، سرمایه گذاران بسیاری را برای راه اندازی شرکت ، به خود جذب نموده است. به طوریکه امروزه شرکت های تجاری، نقش مهمی را در توسعه اقتصادی این کشور ایفاء می نمایند.

 

در حقوق انگلیس برای شرکت شخصیت حقوقی جدا و مستقل اعضاء قائل می باشند که نتایج ناشی از این شخصیت اینست که :
اولاَ : شرکت می تواند بدهکاران شرکت را تحت پیگیری قرار دهد.
ثانیاَ : شرکت در مقابل بستانکاران شرکت مسئولیت دارند.
ثالثاَ : شرکت دارای اموال می گردد.
رابعاَ : با فوت یک یا چند شریک ، عملیات متوقف نمی شود و شرکت همچنان باقیست.
برای تاسیس شرکت در حقوق انگلیس باید از مرجع ثبت شرکت ها گواهی تاسیس اخذ نمایید ، موسسین شرکت برای اخذ اجازه تاسیس آن باید ابتدائاَ شرکت نامه و اساسنامه شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نمایند.
شرکت نامه باید به امضای دو نفر از موسسین برسد و میزان آورده آن ها در شرکت نیز بایستی قید گردد. مفاد اصلی شرکت نامه عبارت از نام ، ( دفتر ) موضوع، حدود مسئولیت و سرمایه شرکت می باشند.

 

 

sabt sherkat dar engelestan

 

شرکت اعم از انگلیس یا اسکاتلند به ثبت رسیده باشد بریتانیایی محسوب می گردد و اقامتگاه آن بسته به مورد ، انگلیس یا اسکاتلند خواهد بود ، مقر شرکت در بریتانیا یا در خارج و یا بسته به مورد در یک یا چند کشور خواهد بود اهمیت مقر شرکت بدان علت است که اگر در انگلستان باشد باید به دولت انگلستان مالیات بپردازند.
مطابق ماده 4 قانون شرکت های تجاری مصوب 1948، تابعیت یا اقامتگاه یک شرکت قابل تغییر نیست ولی کشور مقر شرکت را می توان تغییر داد. اگر قرار باشد تغییر نشانی صورت گیرد ، باید توسط دفتر ثبت شرکت آگاهی گردد تا زمانی که این تغییر آگهی نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استفاده نمی باشد.
بندهای اول و دوم ماده 23 قانون شرکت های تجاری مصوب 1948، به طور محدود اجازه تغییر مواد اضافی شرکت نامه را به همه شرکت ها می دهد. مواد اضافی غیر از مواد اصلی هستند چون مواد اصلی قابل تغییر نیستند.
مطابق بند دوم ماده 23 قانون شرکت ها مصوب 1948، در صورتی که خود شرکت نامه تغییر قیود اضافی را ممنوع کرده باشد یا در آن قیود حتی برای گروهی از شرکاء باشد تغییر آن صحیح نیست.
در مورد اساسنامه باید گفت ، هر شریک با مسئولیت محدود وفق ماده 6 قانون شرکت ها مصوب 1948 باید دارای اساسنامه باشد. ماهیت شرکت از طریق اساسنامه معلوم می گردد .
نحوه فعالیت مدیران را اساسنامه معرفی می کند در عمل اساسنامه درباره موضوعات معینی می باشد. حقوق شرکاء دارای هر نوع سهامی که باشند توسط اساسنامه مقرر می گردد مگر اینکه این حقوق در شرکت نامه مقرر شده باشد.
نحوه تشکیل مجمع عمومی توسط اساسنامه معین می گردد . نحوه انتخاب مدیران و اختیارات آن ها در اساسنامه تعیین می شود.
شرکت نامه و اساسنامه هر کدام مکمل یکدیگر هستند هر گاه مفاد شرکت نامه کاملاَ روشن باشد مفاد اساسنامه نمی تواند در مفهوم شرکت نامه ، شکی ایجاد نماید وقتی می توان از اساسنامه برای تفسیر شرکت نامه کمک گرفت که موضوع مورد تفسیر از مفاد اصلی در شرکت نامه نباشد.
به موجب ماده 10 قانون شرکت های تجاری مصوب 1948 می توان با تصویب مجمع عمومی، اساسنامه شرکت را تغییر داده یا به مواد آن افزود ، مطابق عرف حقوق انگلستان ، نمی توان حق تغییر اساسنامه را به وسیله وضع مقرراتی در شرکت نامه یا اساسنامه محدود نمود.
گواهی تاسیس شرکت زمانی صادر می شود که شرکت تشکیل یافته است.
• نام شرکت :
در حقوق انگلیس می توان نام شرکت را تغییر داد . تغییر نام شرکت مستلزم تغییر شرکت نامه نیز خواهد بود. تغییر نام شرکت با اجازه هیات تجاری صورت می گیرد و این تغییر نسبت به حقوق و تعهدات و مسئولیت های شرکت بی تاثیر است. این تغییر باید طبق مقررات مربوطه آگهی گردد.
در تعیین نام سه چیز باید مورد توجه واقع شود :
1- محدودیت های قانونی برای تعیین اسم شرکت رعایت گردد.
2- اسم انتخاب شده نباید شبیه یا مطابق اسم شرکت دیگری باشد.
3- نام شرکت نباید موجب اشتباه مردم گردد.
درج نام اشخاص و فعالیت شرکت در کنار نام محدودیت ندارد.
شایان ذکر است بعد از نام کلیه شرکت های بامسئولیت محدود باید کلمه Limited قید گردد یا از کلمات اختصاری LTD استفاده نمود.
هر گاه این لفظ قید نگردد برای مسئولین آن شرکت ، مسئولیت جزایی مترتب است. نام شرکت لازم نیست به وسیله مقامی به تصویب برسد.