02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

علامت تجاری وسیله ای است برای معرفی کالا یا خدمات . متقاضی می بایست به منظور ثبت اولیه علامت تجاری یا صنعتی و برای ایجاد حق تقدم و حق مالکیت علامت ، اقدام به تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت نماید.
ما در این مقاله برآنیم تا به بررسی نحوه بررسی اظهارنامه ثبت علامت تجاری بپردازیم. خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه این نوشتار می توانند به مقالات " قوانین ثبت اظهارنامه علائم تجاری چیست " یا " چگونه برند ثبت کنیم ؟ " مراجعه نمایند.

- صفر تا صد مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

نکاتی که درباره ثبت شرکت استارت آپ ( نوپا ) باید بدانید

ثبت شرکت معماری شامل چه مراحلی است؟

هر اظهارنامه ، ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
1- از لحاظ شکل ، برای ملاحظه اینکه درخواست ثبت و ضمائم آن مطابق مقررات پیش بینی شده می باشد. اگر نقایصی در اظهارنامه مشاهده شود، مراتب به درخواست کننده ، کتباَ اخطار می شود تا در موعد مناسب ( نسبت به ساکنین در ایران تا دو ماه و نسبت به ساکنین در خارجه تا شش ماه ) ، اقدام به رفع آن ها بنماید. چنانچه مدت مذکور کافی نباشد، درخواست کننده می تواند فقط برای یک بار ، استمهال نماید.
2- از جهت تطبیق طبقه ای که درخواست کننده ثبت علامت ، جهت کالای خود ذکر نموده یا طبقات مربوط به نوع کالا . در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه ، از درخواست کننده ثبت ، دعوت خواهد شد تا در اصلاح طبقه بندی کالای مشروحه ، اقدام نماید.
3- از لحاظ مطابقت علائم با شرایط مقرر در قانون و آئین نامه . ( نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود ) .
4- در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است، به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی، یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند ، به اشتباه بیندازد . شباهت مذکور ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.
مرجع ثبت علائم ، پس از احراز شرایط فوق و کامل و صحیح بودن تقاضا و ضمائم ثبت ، اظهارنامه را در دفتر ثبت وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه ، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اول است، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ ( ساعت ، روز ، ماه ، سال ) وصول آن با تمام حروف به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد و اگر اظهارنامه با پست سفارشی ارسال شده باشد، در صورت ثبت اظهارنامه ، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید برای متقاضی ارسال خواهد شد و در صورت عدم ثبت نیز به همان ترتیب ، مراتب به اطلاع متقاضی خواهد رسید و پاسخ اظهارنامه های واصله با پست الکترونیکی به صورت الکترونیکی داده خواهد شد.
متقاضی ثبت علامت می تواند تا زمانی که هنوز اظهارنامه او به ثبت نرسیده است آن را مسترد کند اما در ماده 116 آیین نامه اجرایی قانون مذکور عنوان شده است که متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت ، می تواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت ، اظهارنامه خود را مسترد دارد و در صورت استرداد اظهارنامه ، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .
در ماده 115 آئین نامه اجرایی آمده است : " متقاضی می تواند تا قبل از انتشار آگهی اظهارنامه ماده 120 این آئین نامه ، ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشانی، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالا و خدمات موضوع علامت ، اقدام نماید. اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود " .
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را با قید جزئیات به متقاضی ابلاغ می کند تا در ظرف مهلت مقرر ، اقدام به رفع نقص نماید .
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید ، مرجع ثبت ، اظهارنامه را رد و مراتب را کتباَ با ذکر علت یا علل رد ، به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد. مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از زمان ابلاغ ، محاسبه می شود.
پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، اداره مالکیت صنعتی اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر خواهد کرد.
در واقع ، به موجب قانون مرجع ثبت ، مراتب پذیرش اظهارنامه را به متقاضی ابلاغ و آگهی مربوط را به هزینه متقاضی جهت اطلاع عموم منتشر می نماید. آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد :
یک – تاریخ و شماره اظهارنامه .
دو- در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صو.رت گرفته است.
سه- نمونه علامت .
چهار- اجزاء علامت با ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
پنج- فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد ، با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط، طبق طبقه بندی بین المللی .
شش- نام و نشانی متقاضی .
هفت – نام و نشانی نماینده قانونی، در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.
در صورتی که متقاضی ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ ، هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نکند ، اظهارنامه او کان لم یکن تلقی خواهد شد.
طبق ماده 55 ق. ث. ا. ط. ع. کلیه آگهی ها را اداره مالکیت صنعتی در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
هزینه آگهی در قانون ثبت علائم و آئین نامه مربوط مشخص نشده است و بر اساس تعرفه روزنامه رسمی کشور باید پرداخت شود.
چند نکته :
1. هزینه ثبت اظهارنامه طبق جدول شماره 3 ضمیمه یک آیین نامه اجرایی ایران به ازاء یک طبقه برای شخص حقیقی 000/200 ریال و شخص حقوقی 000/400 ریال تعیین شده که باید به حساب اداره کل ثبت مالکیت صنعتی پرداخت و رسید آن ضمیمه اظهارنامه ، تسلیم اداره مرجع ثبت گردد.
نکته 2: متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس، تقاضای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت ( اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی ) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.
از اینکه ما را انتخاب نموده اید، بسیار متشکریم.