02188880006

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ثبت تغییرات شرکت ها در زابل نیز مانند شرکت های دیگر در کل کشور در طول حیات خود ممکن است بارها دچار تغییرات شود تا بتواند خود را با تحولات اقتصادی و شرایط موجود وفق دهد. لذا مسائل ثبتی تغییرات شرکت ، از جمله مسائل مهمی است که متصدیان و موسسان شرکت ها به طور متناوب با آن مواجه هستند. از جمله عمده ترین تغییراتی که در شرکت ها اتفاق می افتد عبارتند از:

افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه ، تغییر موضوع ، تغییر محل شرکت ، تاسیس شعبه ، انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب یا تغییر بازرس ، انتخاب یا تغییر صاحبین امضاء مجاز ، تبدیل شرکت به نوع دیگر شرکت ها و انحلال شرکت .

بعضی از تغییرات شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی از تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. هر گونه تغییر در مواد اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و هرگونه تغییر در مواد اساسنامه باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.

برای انجام امور ثبت تغییرات شرکت لازم است تا پروسه آن طی گردد. در این مقاله، مفصلاَ به تشریح مدارک و فرآیند ثبت تغییرات شرکت در زابل و مهم ترین نکات ثبتی آن خواهیم پرداخت .

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت در زابل

برای انجام هر یک از تغییرات لازم است مدارک و مستنداتی تهیه و به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد . مدارک لازم برای اعمال هر یک از این تغییرات به قرار ذیل است :

نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه :
- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و چنانچه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه از سهامداران جدید
- مفاصا حساب مالیاتی
- آخرین روزنامه رسمی
- اصل آگهی دعوت به انضمام روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

تغییر موضوع شرکت :
- آخرین روزنامه رسمی آگهی شده شرکت
- صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده در دو نسخه
- اصل آگهی دعوت به انضمام روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
- مجوز عندالزوم

تغییر محل شرکت :
- آخرین روزنامه رسمی
- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و چنانچه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع

تغییر نام شرکت :
- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا
- آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و تغییرات قبلی شرکت و اساسنامه شرکت

افزایش سرمایه :
- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و چنانچه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
- اظهارنامه تایید شده توسط تمامی اعضا
- آگهی افزایش سرمایه
- گواهینامه بانکی برای افزایش نقدی سرمایه

کاهش سرمایه :
- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و چنانچه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
- ارائه لیست تمامی سهامداران و همچنین تعیین تعداد آن ها پس از کاهش سرمایه
- آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کثیرالانتشار
- اصل آگهی دعوت و به انضمام روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
- گواهی عدم وصول تقاضای اعتراض برای کاهش سرمایه از مراجع قضایی

ثبت شعبه برای شرکت :
- فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه و پایان خدمت مدیر شعبه
- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و چنانچه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره .
- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
- اساسنامه شرکت
- شرکتنامه شعبه

انتخاب و یا تغییر اعضاء هیئت مدیره :
- صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
- اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع
- مدارک شناسایی مدیران جدید
- گواهی عدم سوء پیشینه مدیران جدید

انتخاب یا تغییر صاحبین امضاء مجاز :
- صورتجلسه هیئت مدیره
- چنانچه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد در مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده باید تصویب شده باشد.
- اصل آگهی دعوت و به انضمام روزنامه و مفاد آن از اعضا مجمع .

انحلال شرکت :
- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که باید توسط تمامی اعضاء هیئت مدیره نیز امضا شده باشد. ضمن اینکه باید ظرف حداکثر 5 روز تهیه و ارائه شود.
- تهیه لیستی از سهامداران و اخذ امضاء آن ها
- آخرین روزنامه رسمی
- چنانچه مدیر تصفیه از سهامداران نباشد یک برگ از کپی کارت ملی و شناسنامه

مراحل ثبت تغییرات شرکت در زابل:

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
1- فراهم نمودن مدارکی که در این مقاله به آن پرداختیم.
2- تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا ( کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.صورتجلسه در سه نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیات مدیره برسد) .
3- مراجعه به سایت اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
4- بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی نامبرده . ( این موارد شامل اطلاعات شرکت ، اطلاعات مربوط به جلسه ، تصمیمات جلسه جهت ثبت تغییرات شرکت ، لیست اسامی حاضر در جلسه ، سمت اشخاص جلسه ، ارتباط اشخاص جلسه برای ثبت تغییرات شرکت و وارد نمودن عین متن صورتجلسه می باشد) .
5- ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت های زابل
6- مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
7- پرداخت هزینه روزنامه رسمی
8- صدور آگهی

نکات قابل توجه در ثبت تغییرات شرکت:
1- شرکت هایی که موضوع فعالیت آن ها نیاز به مجوز داشته اند بایستی تغییرات شرکت خود را به تایید پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار رسانده سپس تغییرات شرکت خود را همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند. به عنوان مثال ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد .
2- ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری برای مدیران (مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره)و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده)کفایت می نماید.
3- چنانچه بخواهید همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد نمایید ، به عنوان مثال تغییر در سهام ، تغییر آدرس و ... بایستی برای هر یک از این تغییرات صورتجلسات جداگانه ای تنظیم کنید. سپس برای هر یک از آن ها حتماَ باید به طور جداگانه در سایت اداره ثبت شرکت ها پذیرش اینترنتی بگیرید.
4- با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت اختیار مطلق دارد ، نمی تواند تا آن جا پیش رود که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد نماید. به عنوان مثال مجمع نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد مبلغ بعضی از سهام را به سهامداران مسترد دارد زیرا این امر به منزله اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است.
5- در مورد تغییر تابعیت ، اساسنامه شرکت لایتغیر است. زیرا هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییربدهد .
6- هزینه های ثبت تغییرات شامل هزینه حق الدرج شرکت ، هزینه پست ، حق الوکاله وکیل و هزینه های روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار می باشد که بسته به نوع و تعداد تغییرات شرکت این هزینه ها متفاوت است.

برای راهنمایی و مشاوره تخصصی ثبت تغییرات شرکت با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. 88880006-021