02188880006

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

 

ثبت شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
ثبت تغییرات شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
 

منظور از نقل و انتقال برند وعلامت تجاری به صورت قراردادی یا اختیاری این است که امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می شود. در این وضعیت مالک فعلی علامت تجاری می تواند به دلیل عدم فعالیت و یا هر دلیل دیگری امتیازعلامت خود را برای همیشه و یا مدت مشخصی به شخص دیگر منتقل نماید.

- نحوه ثبت شرکت در قزاقستان

- ثبت شرکت کشاورزی

- ثبت شرکت در منطقه آزاد چابهار

اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند مطابق یک قرارداد، برند خود را به فرد دیگر انتقال دهند.بر طبق قانون 138 و 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجاری، مصوب 1386 پس از ثبت برند امکان نقل و انتقال علامت وجود دارد.
• انواع نقل و انتقال برند :
با توجه به قانون مالکیت صنعتی در ایران به دو نوع ذیل تقسیم می شود:
• نقل و انتقال برند به صورت قراردادی یا اختیاری :
منظور از نقل و انتقال برند و علامت تجاری به صورت قراردادی یا اختیاری این است که امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می شود. دراین صورت مالک فعلی علامت تجاری قادراست به دلیل عدم فعالیت و یا هر دلیل دیگری امتیازعلامت تجاری خود را برای همیشه و با مدت مشخص به فرد دیگری منتقل کند.لازم به ذکر است که این نقل و انتقال زمانی معتبر می باشد که اجازه نامه مربوط به آن در ایران به ثبت رسیده باشد. مالک جدید نیز بعد از طی پروسه مربوط به انتقال برند می تواند از منافع آن برخوردار شود.
• نقل و انتقال برند به صورت قهری یا غیر ارادی :
نقل و انتقال برند به صورت قهری یا غیر ارادی رایج ترین نوع نقل وانتقال محسوب می شود و زمانی اتفاق می افتد که مالک اصلی برند تجاری ثبت شده، فوت کرده باشد. در این صورت وراث می توانند با ارائه اصل گواهی ثبت برند و گواهی انحصار وراثت،درخواست نقل و انتقال برند و واگذاری آن را به مالک جدید داشته باشند.
• شرایط انتقال برند :
برای انتقال برند از طریق قانونی، موارد زیر باید در اظهارنامه قید گردند:
1- شماره ثبت علامت در ایران
2- نام اقامتگاه و تابعیت مالک جدید
3- نام و نشانی مالک در ایران مدارک قانونی انتقال که همان سند انتقال می باشد.
4- وکالتنامه در صورتی که وکیل، امرانتقال برند را انجام دهد.
5- و تصدیق علامت در ایران باید ضمیمه اظهارنامه گردد.
6- در صورتی که انتقال برند در خارج به ثبت رسیده باشد، برای اینکه در ایران قانونی باشد، رونوشت تأیید شده اداره ثبت علائم تجاری خارجی کافی می باشد.

مدارک نقل و انتقال برند :

_مدارک شناسایی مالک قدیم
_صلح نامه تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل وانتقال برند.
_گواهی انحصاروراثت جهت نقل وانتقال قهری
_شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه جهت نقل وانتقال برند
_مدارک دال بر رشته فعالیت برای مالک جدید برند
_مدارک شناسایی مالک جدید برند
_کلیه مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی رسمی، روزنامه آگهی تقاضا و گواهینامه ثبت برند.

مراحل انتقال مالکیت برند به شرح زیر است :

- مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح علامت تجاری
- استعلام دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی برای تأیید سابقه ثبت علامت تجاری مورد نظر
- امضای سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین
- درخواست کتبی مالک برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی

در دوران کنونی،بخش اعظم فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجارتی صورت می گیرد.

 

پر واضح است ،در همین راستا عرصه های جدید فعالیت های تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری داشته است،لذا امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه های ثبتی به عنوان یک نیاز جامعه مطرح است.