02188880006

 

ثبت شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
ثبت تغییرات شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
 

ثبت شرکت به عنوان یک روند قانونی دارای هزینه های متفاوتی می باشد. در رابطه با هزینه های ثبت شرکت در ابتدا نمی توان هزینه دقیقی را محاسبه نمود، چراکه این هزینه ها می تواند با توجه به مواردی همچون حداقل سرمایه ثبت شرکت، نوع فعالیت شرکت، تعداد شرکاء و.... متفاوت باشد.

در هزینه های ثبتی قالب های تجاری متفاوتی که در قانون تجارت قابل ثبت هستند و تفاوت قابل توجهی وجود ندارد. در ادامه به بررسی برخی از هزینه های ثبتی (نام شرکت، هزینه ارسال مدارک به اداره ثبت، هزینه حق الثبت، هزینه درج در روزنامه محلی، هزینه پاکت، پوشه و گیره، هزینه روزنامه رسمی، هزینه پلمپ دفاتر تجاری، هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و هزینه حق الوکاله (اگر وکیل داشته باشید ) قالب های رایج ثبتی می پردازیم.
(البته توجه داشته باشید که چنانچه اشاره گردید، بررسی هزینه های ثبتی شرکت ها با توجه به عوامل تایین کننده بسیاری به صورت نسبی می باشد. )

 

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود با سرمایه یک میلیون ریال
-هزینه تنظیم و اظهارنامه و اوراق ثبتی {50000}ریال
-هزینه حق الثبت {12000}ریال
-هزینه حق الدرج {140000}ریال .
-هزینه روزنامه رسمی {150000} ریال
-پوشه و گیره {10000}ریال
-تعیین نام {40000}ریال
-حق الوکاله {250000}ریال
-جمع کل {1000000}ریال
در ضمن پلمپ دفاتر (اوراق –دفتر کل روزنامه + فیش) {150000} ریال می باشد (اختیاری)

-هزینه مهر شرکت {100000}ریال . (اختیاری )

 

براورد هزینه ثبت شرکت (سهامی خاص ) با سرمایه یک میلیون ریال
-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی { 150000 ریال}
-هزینه حق الثبت {140000}ریال
-هزینه حق الدرج{140000}ریال
-هزینه روزنامه رسمی{140000}ریال
-پوشه و گیره {10000}ریال
-تعیین نام {40000}ریال
-حق الوکاله {250000}ریال
- جمع کل {900000} ریال
-پلمپ دفاتر که شامل(اوراق – دفتر کل و روزنامه –فیش){150000}ریال (اختیاری)
-مهرشرکت {100000}ریال (اختیاری)

 

بر اورد هزینه ثبت شرکت تضامنی
-هزینه تعیین نام شرکت {40000}ریال
-هزینه تهیه پوشه ، پاکت ،گیره ، پست و اقلام مانند اینها {30000}تومان
-حق الوکاله وکیل دادگستری {24000}تومان
-هزینه حق الثبت {50000}تومان

 

براورد هزینه ثبت شرکت تعاونی با سرمایه یک میلیون ریال
-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی {150000} ریال
-هزینه حق الثبت {12000} ریال (با سرمایه یک میلیون ریال )
-هزینه حق الدرج {140000}ریال
-هرینه روزنامه رسمی {150000}ریال
-هزینه پوشه و گیره {10000}ریال
-حق الوکاله {800000}ریال
-پلمپ دفاتر که شامل (اوراق – دفترکل و روزنامه –فیش ){150000}ریال
-مهر شرکت {100000}ریال (اختیاری)
-هزینه کل پرداختی جهت شرکت – مهر – پلمپ دفاتر مالی – روزنامه {1250000}ریال

 

ضمن سپاسگذاری از همراهی شما عزیزان ،اعلام می داریم کارشناسان ما در مجموعه کیا ثبت همواره پاسخگوی تمامی سوالات شما در زمینه ثبت شرکت هستند. 02188880006

در دوران کنونی،بخش اعظم فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجارتی صورت می گیرد.

 

پر واضح است ،در همین راستا عرصه های جدید فعالیت های تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری داشته است،لذا امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه های ثبتی به عنوان یک نیاز جامعه مطرح است.