02188880006

 

ثبت شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
ثبت تغییرات شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
 

شرکت سهامی خاص به عنوان یکی از پر مخاطب ترین قالب های تجاری قابل ثبت در ایران ،دارای قوانین خاص خود می باشد، بخشی از این قوانین مربوط به انحلال شرکت سهامی خاص است، که در این مطلب به شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت.

شرکت سهامی خاص چیست :
شرکت های سهامی در واقع شرکت هایی هستند که سرمایه در آنها به قطعات کوچکی به نام سهام تقسیم شده است. این نوع شرکت خود بر نوع خاص و عام می باشد، که در شرکت های سهامی خاص تمامی سرمایه شرکت توسط موسسین تامین می گردد.
هر شرکت از جمله شرکت های سهامی خاص ممکن است به دلایل متفاوتی به فعالیت خود پایان دهند که در اصطلاح به این امر انحلال شرکت گفته می شود. حال

 

باید دید چه دلایلی می تواند باعث انحلال شرکت سهامی خاص شود؟

انحلال شرکت سهامی خاص طبق ماده 199 قانون تجارت می تواند به برخی از دلایل ذیل باشد :
-زمانی که فعالیت در موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده غیر ممکن تشخیص داده شود .
-در برخی از موارد نیز شرکت ها برای زمانی محدود و تعیین شده به ثبت می رسند که در این حالت پس از پایان مدت تعیین شده، شرکت منحل می شود. بطور مثال در اساسنامه یک شرکت سهامی خاص مدت فعالیت سه سال ذکر می گردد و طبعا در پایان 3 سال شرکت منحل خواهد شد .مگر اینکه مدت ان با درخواست صاحبین شرکت تمدید شده باشد .
-در هر زمانی و به عر علتی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، رای به انحلال شرکت بدهد .
-در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
-هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی ان صادر گردد، شرکت منحل می شود و می بایست تصفیه شرکت مطابق مقررات ورشکستگی انجام گیرد . ورشکستگی تنها موردی است ،که در رابطه با انحلال شرکت های سهامی خاص نیاز به صدور حکم دادگاه نمی باشد.

 

علاوه بر مواردی که ذکر گردید انحلال شرکت سهامی خاص طبق ماده 201(الحاقي 24ˏ12ˏ1347) می تواند به دلایل ذیل نیز باشد(به عبارتی بر طبق این ماده در موارد زير هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد):
-در صورتيكه تا يكسال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتيكه ‌فعاليتهاي شركت در مدت بيش از يكسال متوقف شده باشد.
-در صورتيكه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي بحساب‌هاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد.
-در صورتيكه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره و همچنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زائد بر شش ماه بلامتصدي مانده باشد.
-در مورد بندهاي يك و دو ماده 199 در صورتيكه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود و يا راي ‌بانحلال شركت ندهد.
انحلال مجمع عمومی فوق العاده نیز به شرح ذیل می باشد :
-در رابطه با درخواست انحلال مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص. در اصل اولین قدم برای انحلال شرکت تصویب قطع نامه در مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد .وطبق ماده 83 (الحاقي 24ˏ12ˏ1347 )قانون تجارت (هرگونه تغییر در مورد اساسنامه یا در سرمایه یا انحلال شرکت قبل موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
- بنا بر ماده 84(اصلاحي 24ˏ12ˏ1347)- در مجمع عمومي فوق‌العاده دارندگان بيش از نصف سهام دارانی که حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌ حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
-طبق ماده 85(الحاقي 24ˏ12ˏ1347)- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره باكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

 

مدارک مورد نیاز ختم تصفیه در شرکت های سهامی خاص

1-ارائه نامه مدیر یا مدیران تصفیه (مدت تصدی مدیران تصفیه منقضی نشده باشد)
2-ارائه سه نوبت نسخ روزنامه رسمی و سه نوبت نسخ روزنامه کثیرالانتشار (حاوی دعوت از بستانکاران وفق ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت) که شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد

 

مدارک مورد نیاز جهت تعیین مدیران تصفیه در شرکت سهامی خاص

۱-ارائه یک برگه ازصورتجلسه (مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، مجمع عمومی عادی سالیانه )با امضاء هیأت رئیسه .
۲-پارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.
۳-طبق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ارائه نسخه نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است .(درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند.)
۴- ارائه فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه
۵-در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت( ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.
۶-در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

 

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی خاص

۱-بنا بر ماده ۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است .
۲- بنا بر ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ارائه لیست حاضرین در مجمع که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد الزامی است.
۳-بنا بر ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند .
۴-بنا بر ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.
۵-در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم نیز الزامی می باشد .
۶- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح نیز لازم است.

 

در پایان ضمن سپاسگذاری از همراهی شما عزیزان، کارشناسان ما در کارا ثبت همواره پاسخگوی سوالات ثبتی شما عزیزان هستند. 88880006-021

در دوران کنونی،بخش اعظم فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجارتی صورت می گیرد.

 

پر واضح است ،در همین راستا عرصه های جدید فعالیت های تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری داشته است،لذا امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه های ثبتی به عنوان یک نیاز جامعه مطرح است.