02188880006

 

ثبت شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
ثبت تغییرات شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
 

چنانچه بارها در مطالب مربوط به ثبت شرکت ها اشاره شده است، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود از رایج ترین قالب در میان سایر قالب های تجاری قابل ثبت در ایران هستند. در این مطلب به بررسی برخی قوانین شرکت سهامی خاص خواهیم پرداخت.

بطور کلی شرکت های سهامی، شرکت های هستند که سرمایه در آنها به قطعات کوچکی به نام سهام تقسیم شده است و مسئولیت شرکاء در مقابل شرکت به میزان سهام آنهاست. شرکت های سهامی خود دارای دو دسته بندی هستند: شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام.

 

شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکت است که تمام سرمایه آن تنها توسط موسسین تامین می شود که می تواند از خویشاوندان نیز باشد. در واقع به دلیل اینکه تشکیل شرکت های سهامی عام دارای تشریفاتی طولانی است، قوانین یک شرکت سهامی دیگر نیز معرفی نموده است که با تشریفات ساده تر و تعداد شرکاء کمتر قابل ثبت است.

درمیان شرکت ها که طبق ماده 20 قانون تجارت شرکت های سهامی تنها شرکت های هستند که در ان مقررات ناظر به فعالیت اداره و نظارت بر عملکرد شرکت ومدیران وجود دارد . 

قوانین شرکت های سهامی خاص: 

-شرکت های سهامی خاص با سه نفر شریک اعم از افراد حقیقی و یا حقوقی قابل ثبت است.

-بنا بر ماده 5 لایحه قانون تجارت در زمان تاسیس سرمایه شرکت های سهامی خاص نمی بایست از یک میلیون ریال کمتر باشد ، که این سرمایه منحصرا توسط موسسین تامین می گردد. 

-در صورتی که سرمایه در شرکت سهامی خاص به هر دلیلی پایین تر از مقدار تایین شده باشد. طبق ماده 5 لایحه باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان مقرر اقدام به عمل آید. در غیر اینصورت طبق قوانین شرکاء ملزم به تغییر قالب شرکت هستند و می بایست شرکت سهامی خاص را به یکی از شرکت های ماده 20 قانون تجارت مانند شرکت تضامنی و یا شرکت با مسئولیت محدود تغییر دهند.

-چنانچه در قوانین صراحتاً اعلام شده است در نام گذاری شرکت های سهامی خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی خاص بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی شرکت بطور واضع و خوانا قید شود.

-در رابطه با موضوع فعالیت شرکت نیز طبق بند 2 ماده 8 لایحه ،اشاره به موضوع شرکت بطور صریح وخوانا از بند های الزامی اساسنامه می باشد.

جهت آشنایی بیشتر قوانین شرکت سهامی خاص می بایست ارکان اصلی تشکیل دهنده این شرکت را شرح نماییم، شرکت های سهامی خاص در واقع دارای سه رکن اصلی می باشد:

الف- مجمع عمومی یا رکن تصمیم گیرنده 

ب- هیات مدیره یا رکن اداره کننده .

ج- بازرس یا بازرسان و مدیران یا رکن کنترل کننده رکن کنترل بر اعمال هئیت مدیره و همچنین بر امور جاری مانند عملیات مالی شرکت، در ضمن هر سال مجمع عادی، بازرسین، بازرسان تعویض می شوند در حین حال بارزس و یا بازرسان باید دارای این شرایط باشند (حسن شهرت و عدم کیفری، مدرک تحصیلی حداقل لیسانس مناسب با وظایف خود، حداقل سابقه کاری مفید 5 سال، عدم اشتغال به نمایندگی مجلس شورای اسلامی)

- طبق ماده 82 در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد. طبق این ماده تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص اختیاری است. 

-وظایف سهامداران در شرکت سهامی خاص: طبق ماده 20 لایحه قانونی از جمله تکلیف سهامداران تنظیم اساسنامه است و مورد اهمیت این اساسنامه تنظیمی باید به امضای تمام سهامداران شرکت برسد. یکی دیگر از تکالیف تنظیم اظهارنامه و در خواست ثبت شرکت است و نمونه چاپی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص از مرجع ثبت شرکت ها خریداری و تکمیل می شود وبعد به امضای کلیه سهام داران می رسد.

در آخر تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران از دیگر تکالیف آنان است و همان زمان تنظیم و امضای صورتجلسه مبنی بر امضای اساسنامه و اظهارنامه از طرف سهامداران و انتخاب اولین مدیران و بازرس و بازرسان از طرف آنها و تحصیل قبولی نامه سمت متخبین به مدیریت و بازرسی شرکت و تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عادی درج می شود.

بنا بر قوانین شرکت سهامی خاص، مدارک مورد نیاز جهت ثبت این نوع شرکت عبارتند از: 

1-تکمیل و ارائه دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که به امضای تمام سهامداران رسیده باشد.

2- تکمیل و ارائه دو نسخه صورتجلسه از مجمع عمومی موسسین که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد 

3- تکمیل و ارائه دو نسخه صورتجلسه هئیت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .

4-ارائه کپی برابر اصل شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین 

5-ارائه گواهی پرداخت پرداخت حداقل 35 در صد سرمایه شرکت از بانکی که شرکت در آن افتتاح حساب نموده است .

6-در صورت نیاز به مجوز ارائه مجوز های لازم.

در پایان ضمن سپاسگزاری از همراهی شما عزیزان اعلام می داریم، کارشناسان کارا ثبت جهت انجام انواع امور ثبتی و مشاوره در این امور آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشند. 88880006-021

در دوران کنونی،بخش اعظم فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجارتی صورت می گیرد.

 

پر واضح است ،در همین راستا عرصه های جدید فعالیت های تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری داشته است،لذا امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه های ثبتی به عنوان یک نیاز جامعه مطرح است.