02188880006

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

 

ثبت شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
ثبت تغییرات شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
 

در روند قانونی ثبت شرکت یکی از مهمترین عوامل، تهیه مدارک ثبت شرکت می باشد که می بایست این مدارک کامل و دقیق به دست کارشناسان اداره ثبت شرکت ها برسد تا پروسه ثبت شرکت کامل و رسمی گردد. توجه داشته باشید که تهیه دقیق و کامل مدارک و عدم نقص در آنها می تواند به متقاضیان کمک کند که امور ثبت شرکت را در زمان تعیین شده به انجام برساند.

با توجه به اینکه در قانون تجارت قالب های متفاوتی برای انواع شرکت در نظر گرفته شده است تا افراد با توجه به موضوع شرکت و نوع فعالیت و بسیاری از فاکتورهای دیگر، قالب مورد نظر خود را انتخاب نمایند، مدارک ثبت شرکت نیز می تواند با توجه به قالب انتخابی متقاضیان متفاوت باشد.

در قانون تجارت چندین قالب متفاوت پیش بینی شده است که عبارتند از:

1-شرکت های سهامی (خاص و عام)؛ 2-شرکت با مسئولیت محدود؛ 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیر سهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی

در ادامه این مطلب مدارک مورد نیاز جهت ثبت هریک از این قالب ها را بررسی خواهیم نمود:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:

-دو نسخه اساسنامه ی شرکت
-دو نسخه اظهارنامه
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
-فتوکپی شناسنامه ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
-ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

-دو برگ اظهارنامه شرکت
-دو جلد اساسنامه شرکت
-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
-ارائه کپی شناسنامه ی برابر اصل همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
-کپی کارت ملی برابر اصل تمامی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد.
-ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که جزء سرمایه شرکت باشند.
-گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
-ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر عدم فعالیت در سمت دولتی.
-امضاء وکالتنامه
-ارائه ی مجوز مربوطه در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
-دو برگ شرکت نامه
-دو نسخه از اساسنامه
-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (در صورتی که مدیر خارج از سهامداران انتخاب گردد)
-ارائه ی مجوز مربوطه در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی:

-دو برگ تقاضانامه
-دو برگ شرکت نامه
-دو نسخه اساسنامه
-فتوکپی شناسنامه ی شرکا
-مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (توجه داشته باشید که این مدارک می بایست هریک در4 نسخه ارائه گردد.)

-صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
-درخواست کتبی ثبت
-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
-رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده ی 32)
-موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره ی ماده ی 51)
-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
- یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:

-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه در صورتی که وجود باشد
-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
-کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند(
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که امور توسط وکیل صورت پذیرد.

در پایان از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم
کارا ثبت ارائه دهنده انواع خدمات ثبتی. 88880006-021

در دوران کنونی،بخش اعظم فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجارتی صورت می گیرد.

 

پر واضح است ،در همین راستا عرصه های جدید فعالیت های تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری داشته است،لذا امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه های ثبتی به عنوان یک نیاز جامعه مطرح است.