02188880006

info [ at ] kararegister.com

میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود - 5.0 از 5 بر اساس 3 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آورده ای که در شرکت های با مسئولیت محدود معرف میزان سرمایه گذاری و شرکت هر شریک در کل سرمایه شرکت است ، سهم الشرکه نامیده می شود.


چنانچه هر یک از شرکا مایل به انتقال سهم الشرکه خود باشند باید این تصمیم قبلاَ به تصویب صاحبان حداقل سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند صورت گیرد. به عبارت دیگر چنانچه یکی از شرکا 80 درصد از سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشد بدون رضایت اقلیت شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را واگذار کند.
همچنین طبق ماده 103 قانون تجارت ، انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب " سند رسمی " صورت گیرد.
ماده 1287 قانون مدنی " سند رسمی " را این چنین تعریف کرده است :
" اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، رسمی است."

  • مدارک مورد نیاز :

1. ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2. ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
3. اخذ و ارائه مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها ( سازمان امور مالیاتی کشور) الزامی است.
4. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

  • مراحل :

1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2. اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد، انتخاب هیات نظار و قید نام آن ها در صدر صورتجلسه.
3. کلیه شرکاء اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند باید ذیل صورتجلسه را امضاء کنند.
4. اگر شرکائی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند، اگر شرکای جدید الورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و اگر شرکاء جدید مایل به عضویت نباشند در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
5. همان طور که گفته شد، انتقال سهم الشرکه طبق ماده 103 قانون تجارت باید به موجب سند رسمی باشد. لذا هر یک از شرکاء که بخواهد سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام نماید.
6. صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکاء به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد.
7. شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود ( با ارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتاَ اشاره شده است ) در اداره ثبت شرکت ها حاضر و ذیل دفاتر ثبت را امضاء کند.

  • نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ................ با مسئولیت محدود

نام شرکت : ...........................
شماره ثبت : ..........................
سرمایه ثبت شده : ...................
مجمع عمومی فوق العاده شرکت .................. با مسئولیت محدود در ساعت ..................... مورخ .................. با حضور اکثریت / کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه اتخاذ تصمیم گردید.
1. آقای / خانم ...................... سهم الشرکه خود به مبلغ ...................... ریال را به آقای / خانم ................ فرزند .................. به شماره شناسنامه ................... منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.
2. آقای / خانم ........................ سهم الشرکه خود به مبلغ ................... ریال را به آقای / خانم ................... فرزند ............................... به شماره شناسنامه ........................ منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.
3. به آقای / خانم .................... وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تسلیم و ثبت صورتجلسه اقدام و هزینه های قانونی را پرداخت و ذیل دفاتر ثبت را امضاء کند.
ردیف     نام و نام خانوادگی شریک           میزان سهم الشرکه            امضاء
1           ........................                 .................               .....
2           ......................                   ................                ......
3           ................... .                     ..............                  .....
4           ....................                      .............                  ........
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل نمایید.

 

مقالات مرتبط