02188880006

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برای ثبت شرکت صادرات فرش لازم است که در ابتدا اطلاعاتی در رابطه با قوانین صادراتی داشته باشید که جلوتر به آن اشاره می کنیم. صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا خدمات از یک کشور به کشور دیگر است. فرش به عنوان یکی از مهمترین و شناخته شده ترین صنایع دستی کشورمان از گذشته تا کنون دارای علاقمندان بسیاری از سراسر دنیاست و این امر زمینه ساز ثبت شرکت های بسیاری با موضوع صادرات فرش شده است، 

توجه داشته باشید که جهت فعالیت در موضوع صادرات فرش لازم است که شرکت خود را با این موضوع به ثبت برسانید و بهترین قالب برای ثبت شرکت های صادرات و واردات، شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص است، همچنین در عنوان این شرکت استفاده از عنوان شرکت صادرات و واردات الزامی می باشد.

یکی از مهمترین الزامات ثبت شرکت صادرات فرش، اخذ کارت بازرگانی می باشد، دریافت کارت بازرگانی به شرط رعایت قوانین برای افراد حقیقی و حقیقی امکان پذیر است:

شرکت هایی که مایل با موضوع صادرات فرش به ثبت می رسند جهت اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی لازم است مدارک ذیل را ارائه نمایند: (توجه داشته باشید که مرجع مربوطه برای صدورکارت بازرگانی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و نهایتا نیز می بایست این کارت به تایید وزارت بازرگانی نیز برسد).

1-تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق
2- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد.
3- داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
4- دو برگ فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکت
5- فتوکپی شرکت نامه (در مورد شرکت های بامسئولیت محدود)
6- دو برگ فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و دو برگ فتوکپی اساسنامه شرکت
7- اصل و فتوکپی گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل
8- دو سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل (حداقل سن 18 سال تمام) و روئت اصل آن
9- اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت (فرم الف)
10- عکس شش در چهار مدیر عامل چهار قطعه (جدید، تمام رخ،ساده)
11-دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی برای آقایان و رؤیت اصل آن
12- فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار (رسمی یا عادی که در صورت عادی بودن اجاره نامه،روئت اصل سند مادر الزامی است) و چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد ارائه اظهارنامه ی کتبی سایر مالکین نیز الزامی است.
13- فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی (فرم ب). تکمیل فرم فارسی-لاتین
14- تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن توسط کارگاه(برای واحدهای تولیدی)
15- دو برگ از اصل و فتوکپی فیش بانکی به مبلغ 400.000 ریال

امکان ثبت شرکت صادرات فرش در حال حاضر بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم شده است و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ای که از سوی اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است، شرکت خود را بدون نیز به مراجعه حضوری به ثبت برسانند و در ادامه نیز مدارک مورد نیاز را از طریق پست به این اداره ارسال نمایند.

مدارکی که می بایست جهت ثبت شرکت صادرات فرش ارائه گردد، عبارتند از :

 • تکمیل و امضای فرم درخواست ثبت شرکت واردات و صادرات در دو نسخه.
 • تکمیل 2 نسخه تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد.
 • ارائه صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع، سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
 • تکمیل و ارائه دو 2 نسخه شرکتنامه شرکت واردات و صادرات
 • اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران (2 نسخه)
 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.
 • کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن (در صورت وجود تغییر)
 • ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره
 • ارائه معرفی نامه نمایندگان، چنانچه سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند.
 • اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 • تایید هیات مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد.

با سپاس از همراهی شما.

کارا ثبت ارائه دهنده کاملترین خدمات ثبت شرکتها. مشاوره رایگان: 88880006-021