02188880006

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

در جهان کنونی، شاهد این هستیم که افراد به دنبال معنا بخشیدن به مصرف هستند. این معنا ممکن است به طرق مختلف حاصل گردد. بخشی از معنا،متشکل از مجموعه تفاسیری است که از دیر باز افراد به یک مفهوم (سمبل ) نسبت داده اند (مثل معنای لغات) اما بخش دیگری از معنا ناشی از مرتبط شدن آن مفهوم با دیگر عناصر، ویژگی ها، مزیت ها، احساسات و... می باشد. در حقیقت نام تجاری به گونه ای با مرتبط ساختن محصول یا خدمت اصلی با برخی از ویژگی ها، مزیت ها و احساسات اثرگذار و مطلوب، موجب تداعی معنا برای محصولات و خدمات شده و از این طریق سبب خلق ارزش می گردد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که  تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

تاجران به دو دسته تقسیم می شوند: 1-تاجر حقیقی 2-تاجر حقوقی
در بحث کلی می توان اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) را به دو دسته تقسیم نمود 1-اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی،اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به دو دسته تقسیم می شوند: