02188880006

 

ثبت شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
ثبت تغییرات شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
 

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که  تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

لازم است قبل از شروع بحث درباره ثبت شرکت های سهامی خاص این مقالات را مطالعه کنید:

سوالات متداول راجع به ثبت شرکت سهامی خاص

- آنچه که در مورد مراحل ثبت شرکت سهامی خاص بهتر است بدانید

ثبت شرکت سهامی خاص چگونه انجام می شود؟

سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
1-حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 1/00/000 ریال می باشد.
بر طبق ماده ی 82 ل.ا.ق.ت در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس در ماده 76 برای آورده های غیر نقدی ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص، تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی
توجه:کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.
نکاتی در خصوص شرکت سهامی خاص در قانون تجارت:
-حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد(ماده ی 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
-حداقل سرمایه در شرکت سهام خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد(ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
-پس از تهیه ی مدارک لازم (اظهازنامه، اساسنامه، صورت جلسه مجمع موسس، صورت جلسه هیات مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بارزسین و مجوز در خصوص موضوع، در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن فرم ها،قید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام می گردد.
-در موقع تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی موسس،طبق دستور ماده 101 ل.ا.ق هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب می نماید (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به الف )تصویب اساسنامه ب)انتخاب هیات مدیره ج) انتخاب بارزسان د)انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورت جلسه باید توسط هیات رئیسه امضاء شود.
کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین ها در امور ثبتی: 88880006-021
اعتماد و رضایت شما  اعتبار ماست.

در دوران کنونی،بخش اعظم فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجارتی صورت می گیرد.

 

پر واضح است ،در همین راستا عرصه های جدید فعالیت های تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری داشته است،لذا امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه های ثبتی به عنوان یک نیاز جامعه مطرح است.