02188880006

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

 

ثبت شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
ثبت تغییرات شرکت 300 هزار تومان در مدت 4 روز کاری
 

به موجب ماده 116 قانون تجارت، ثبت شرکت تضامنی، تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی انجام می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض است. شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.

برای ثبت شرکت تضامنی باید موارد ذیل انجام شده باشد:

1- علاوه بر شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود برای تشکیل شرکت تضامنی شرکا باید شرکت نامه تنظیم و امضا شود. شرکت نامه می بایست مطابق قانون تنظیم شده باشد. در شرکت نامه باید نام، نوع، موضوع، مرکز اصلی، نشانی کامل شرکت و همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی، میزان سهم الشرکه شرکا، نحوه تقسیم سود و زیان و فسخ شرکت و... قید شده باشد. (مطابق نمونه چاپی اداره ثبت شرکت ها) به موجب ماده 195 ق.ت شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. معمولاً در هنگام تاسیس، اساسنامه ای که در واقع آیین نامه داخلی شرکت است توسط موسسین تنظیم می گردد.
2-تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیرنقد نیز تقدیم و تسلیم شده باشد (ماده 118 ق.ت) این تقویم سرمایه غیرنقد باید با رضایت تمام شرکا باشد(ماده 122 ق.ت) و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از قیمت واقعی خودش تقدیم شود شرکا به ضرر خود اقدام کرده اند به این علت جزء رضایت شرکا شرط دیگری برای این تقویم وجود ندارد.

 

تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:

-تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
-پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
-به هنگام تاسیس شرکت، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.
مطابق ماده 195 قانون تجارت ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.
نام شرکت:
شرکت تضامنی دارای نام مخصوصی است که معرف مسئولیت شرکاء و نوع شرکت است که به فرانسه Raison Sociale نامیده می شود. ماده 117 قانون تجارت مقرر می دارد: "در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء) یا ( و برادران) قید شود".

بیشتر بخوانید:
همه چیز در حوزه ثبت شرکت کشت زعفران

مراحل پلمپ دفاتر تجاری پس از ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت از ابتدا تا انتها چیست؟

ذکر نام شرکاء در شرکت تضامنی از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند هر قدر اعتبار اشخاص زیادتر باشد اعتبار شرکت نیز به همان نسبت بهتر خواهد بود.نام شرکت را نباید با نام تجاری اشتباه نمود،زیرا شرکت تضامنی مانند هر تاجری ممکن است اسم تجاری نیز داشته باشد.نام تجاری ممکن است نام انتخابی باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:

1-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
2-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
3-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
4-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
6-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
7-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
8-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
9-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 

امور ثبتی خود را به کارشناسان مجرب ما بسپارید. 88880006-021
"کارا ثبت" ارائه دهنده ی برترین خدمات در امور ثبتی

در دوران کنونی،بخش اعظم فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجارتی صورت می گیرد.

 

پر واضح است ،در همین راستا عرصه های جدید فعالیت های تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری داشته است،لذا امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه های ثبتی به عنوان یک نیاز جامعه مطرح است.